Uppdaterat 17 april 2015
2014 innebar en nystart för Hills Golf & Sports Club. Den 30 juni nåddes en milstolpe när golfbanan nyinvigdes efter 2,5 års hårt arbete. Delägaren och proffsgolfaren Johan Edfors anlitades för att redesigna Arthur Hills och Steve Forrests berömda skapelse från 2005. Johan Edfors har nu satt sitt signum på en av Sveriges bästa golfbanor. Se våra två filmer, dels från invigningen http://www.hillsgolfclub.se/invigning-av-nya-banstrackningen/ samt hör Johan Edfors själv berätta om hur de nya hålen spelas http://www.hillsgolfclub.se/johan-edfors-berattelse-filmen-om-nya-hills/.

Hills sex nya hål

Hål 9

Hål 9 ligger vänster om klipporna i vattenhindret och är ett fantastiskt fint och särskilt åskådarvänligt par 4-hål. Ett väl avvägt utslag i rätt längd ger kortare slag in mot green, som ligger vackert placerat framför klubbhuset. Efter nians green passerar du Hills nya träbro, en spännande och lite ovanlig häng-konstruktion med inspiration från 1800-talet. Materialen kopplar till klubbhusets design och material.

Hål 10

Ett längre par 3-hål som kräver bra längd och precision i slagen och är en rolig utmaning oavsett din spelnivå. Det vackra vattenhindret och de mjuka klippavsatserna hela vägen upp mot klubbhuset påminner om Bohusläns berghällar och ger en visuell krydda inför detta slag.

Hål 11

Hål 11 har fått ett nytt, sänkt greenområde med förlåtande avrinningsytor och en intressant greenplatå. Hålets vackra klippa utmed högersidan angränsar till en bunker – ett bildskönt hål i vackra omgivningar, med stor synbarhet.

Hål 12

Hål 12 är en kort par 4-hål med fairway vänster om en porlande bäck som rinner ner från vänster om green ner mot utslaget. Här finns fem små bunkrar som bevakar högersidan av greenen för de spelare som försöker nå den med sitt utslag. En intressant green med fyra nivåer gör detta korta par 4-hål mer utmanande än man kan tro vid första anblick.

Hål 13

Hål 13 är ett par 3 med en fallhöjd på mellan åtta och tio meter och är vackert placerat i tallskogen. Det spelas som ett kortare par 3-hål där precision och pricksäkerhet lönar sig på grund av bunkrar i anslutning till green. Härifrån får du en fin vy över klubbhuset.

Hål 18

Banans nya avslutning är ett par 5-hål som tidigare spelades som ett par 4-hål från tees längre fram. Nu har det förlängts och fått en ny, lätt ruff. Greenområdet, som är en storslagen avslutning på rundan mitt framför klubbhuset, är fortfarande hålets utmaning inför åskådarna som befinner sig på klubbhusets terrass och jublar när puttar sänks!

Ombyggnation vinter 2014/2015

Under vintern 2014/2015 fortsatte vi vår ombyggnation för att ta ytterligare ett steg mot vår vision, att bli Sveriges bästa golfupplevelse 2017. Ändringarna som har genomförts är viss ombyggnation av hål 4, 7, 8, 16 samt 18. Hills satsar också på en totalrenovering av samtliga 33 greenbunkrar där en avancerad teknik som kallas ”capillary concrete” används.

HÅL 2

 • Träd har tagits ned bakom green
 • Greenområdet har dräneras

HÅL 3

 • Ytterligare dränering har installerats på fairway

HÅL 4

 • Vi har fällt ett antal träd, synliga från tee
 • Greenområdets bakre vänstra platå har förstorats.
 • Greenens lutning har justerats och blivit mindre brant.

HÅL 6

 • Utgallring av träd på högersidan
 • Hålan vid parkeringsfickan framme vid green har fyllts igen

HÅL 8

 • Fairway har breddats med 15-20 meter där det idag smalnar av i jämnhöjd med bergknallen.

HÅL 16

 • Ondulering på fairway har jämnats ut
 • Fairwaybunker till höger, nivån har sänkts
 • Hålor innan bunkern har jämnats ut
 • Gräs har lagts på ingången till fairway från vägen

HÅL 18

 • Arbetet med att göra om hålet från par 4 till att bli par 5 har slutförts genom att en ny backtee har anlagts. Hålet har därmed förlängts 50 meter, och du som spelar från tee 60 och 65 får en bra längd på hålet.
 • Hålet har kompletterats med fem stycken bunkrar vid green, vilket har gjorts både spelstrategiskt och ur säkerhetssynpunkt.
 • Fairway innan greenområdet har jämnats till, vilket innebär att slagen från 70-90 meter in mot green blir mer naturliga, och lite enklare. Vi minskar också slitaget av banan på utsatta ställen, eftersom bollarna tenderar att hamna i ”botten” av svackorna.

33 GREENBUNKRAR – OMBYGGNAD MED CAPILLARY CONCRETE

 • Våra 33 greenbunkrar har renoverats med ny botten och ny sand.
 • Genom att göra bunkrarna mindre hårda blir de mer lättspelade. De kräver också mindre mantimmar för skötsel. Vi kommer genom detta få samma kvalitet på alla våra bunkrar.

12 KM VILTSTÄNGSEL

 • Stängsel har satts upp för skydd mot bland annat vildsvin som besöker Hills och förstör stora ytor.

STEGAR

 • Ett antal stegar har byggts och placerats ut för att möjliggöra för den som spelar lite snett, och hamnar på fel sida viltstängslet, att kunna hämta bollen.

TOALETT

 • Ska byggas och utplaceras på banan under försäsongen. Dess placering på banan är ännu inte helt spikad.

HALFWAY HOUSE

 • Vi har sett över både öppettider och menyn och hoppas att säsong 2015 upplevs som förbättring på alla plan.

Mer om capillary concrete

Tekniken ”capillary concrete konstruerar ett dräneringssystem vars syfte är att dra stora mängder regnvatten ur bunkern samtidigt som bunkersanden konstant hålls fuktig. Betong blandat med lecakulor läggs i bunkerbotten och bunkersand läggs ovanpå. Metoden motverkar också att sand blandas med underliggande material. Tekniken är fortfarande relativt ovanlig i Sverige på grund av kostnadsskäl.