Uppdaterat 12 april 2017

LOKALA REGLER

Banmarkering
Vit
Gul
Röd
Blå
Blå-vit
Orange
Grön topp
Vit sluten linje
Vi öppen linje

Regelhänvisning
Out of bounds
Vattenhinder
Sidovattenhinder
Mark under arbete (MUA)
MUA; spel förbjudet
Oflyttbara hindrande föremål
Miljökänsligt område
Mark under arbete (MUA)
Del av hindrande föremål

Regel
27
26
26
25
Bilaga I, sid 133
24
Bilaga I, sid 134-136
25
24

Intern Out of bounds (Regel 27)

Vid spel på hål 9 är den finklippta delen av hål 18 Out of bounds.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26) med droppzon

På hål 9 finns droppzon där droppning får ske med ett slags plikt för boll i vattenhindret/sidovattenhindret.

Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

  1. b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
  2. d) Myrstackar.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)

  1. a) Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.
  2. b) Planteringar mellan hål 9 och hål 18.
  3. c) Områden belagda med träflis eller liknande.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:                        Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26) med droppzon
För droppzonerna på hål 4, 5 och 12 gäller följande:
Om en boll är i vattenhindret till vänster på det spelade hålet, eller det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret, får spelaren:

  • fortsätta enligt regel 26-1, eller
  • som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i den droppzon som finns på hålet.

Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1) med droppzon
De nysådda områden på hål 1 vars gränser definieras av blå-vita pinnar är mark under arbete (MUA). Om spelarens boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving skall spelaren ta lättnad enligt regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativdroppa en boll i närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än bollens ursprungliga läge.

OBS! Områdena får ej beträdas, kan ej bollen återfås genom användande av utlagda bollhåvar måste de lämnas i MUA-området.

Skador orsakade av vildsvin
Områden på spelfältet orsakade av vildsvin är mark under arbete. Inverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
Plikt: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Lägesförbättring / Rengöring av boll
När bollen ligger på den finklippta delen av spelfältet får den lyfta och återplaceras inom 15 centimeter. Bollen läge skall markeras innan den lyfts. Bollen får rengöras innan den återplaceras 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:                    Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag