Publicerat 14 mars 2017

19 april – 30 september Medlemsgolfen varje onsdag
22 april
 Vårgolfen, sponsrad av Hills Restaurang
10 juni NTKs Sommargolf
29 juni Hills Ladies Invitational
15 juli Black Mountain Trophy
21 juli Greenkeepers´ Revenge
5-6 augusti KM/KM Kategori
26 aug Tee 70 Challenge
2 sept Hills Women´s Golf Trophy
30 sept Medlemsgolf final
7 okt Hummergolf
4 nov Viltgolfen