Nya greenen!

Grus och greenmull läggs  på plats.

Form och dränering klar

Uppdatering banan

Då halva säsongen redan har gått känns det som ett bra tillfälle att uppdatera er om vad som hänt och skall hända på banan.
Säsongen startade som ni alla vet lite senare än önskat på grund av ägarbytet. Detta medförde att vi kom en hel del efter i vårstarten av banan. Känns dock som vi är ikapp nu och banan ser och mår bra ut.

En av de stora utmaningarna vi har framför oss är att se till att våra fairways blir hårdare och skapar mer boll-rull. I våras utförde vi en rejäl vertikalskärning och dressning vilket gjorde en stor skillnad. Tanken är att vi ska lägga på sand en gång till i sommar samt att vertikalskära och dressa dem till hösten. Dock har de senaste veckornas väder ställt till det för oss då vi inte kunnat utföra jobben som tänkt. Allt detta görs för att få en fastare och tåligare spelyta.

Greenerna klarade vintern bra och är i mycket bra kondition. Senaste tiden har vi jobbat lite extra med att få till jämnare boll-rull samt lite bättre hastighet vilket jag tycker vi har uppnått nu.

En av de absolut största förändringarna till i år är att vi har börjat röja upp ytorna runt om banan ytterligare för att det skall bli lättare för er att hitta bollen samt att det snabbar på spelet. Detta arbete kommer att fortsätta hela säsongen men det tar tid då vi måste börja trimma ner gräset först innan vi kan gå på med maskin.

Förhoppningarna är att vi ska få en lättare bana att spela och vad jag förstår på synpunkterna hittills av er medlemmar så är ni mycket nöjda med detta arbete.

Rensat område vid 8:ans green

En annan stor utveckling av banan är ny och ombyggnationen av en del hål. Som ni säkert har sett så har vi påbörjat arbetet på greenområdet som skall bli nya 9:ans green nedanför klubbhuset.

Arbetet har nu pågått i cirka 2 veckor och vi har kommit en bra bit på väg redan. Greenens placering är på plats och greenen är utgrävd. Det som skall till är dräneringar och bevattning innan greensand läggs på. Flyter allt på som det gör nu så har vi frön i marken om ett par veckor vilket innebär att vi kan klippa gräs på ytorna redan detta året.

Bild från nuvarande 18 tees mot det nya greenområdet

Hoppas att alla har en skön semester och spelar mycket golf!

Med vänliga hälsningar
Kristoffer Palmlund
Course Manager

Hills nya banskiss

 

 • Nuvarande hål 9 kommer byggas om till ett par 5 som kommer bli nya hål 18.
  Detta görs genom att bygga nya tees längre bak. Vi kommer ta ner alla små tallar och så ny lätt ruff.
 • Nuvarande hål 18 byggs om till en par 4 som blir nya hål 9. En green kommer byggas vänster om klipporna i vattenhindret mellan nuvarande 9 och 18.
  Detta blir en fantastiskt fin par 4:a som kommer att  ge oss ytterligare ett hål att njuta av från klubbhus området.
 • Nuvarande 18 green kommer användas till att bygga ett par 3 med tees på kullarna höger om fairway på nuvarande hål 18. Det här kommer bli nya hål 10.
 • Nuvarande hål 10 kommer bli nya hål 11. Här kommer greenområdet sänkas 3-4 m och läggas längre bak och mer vänster.
  Vi slipper då den svårträffade greenen med svåra avrinningsytor.
 • Nuvarande hål 13 blir nya hål 12. Det blir en kort par 4 med fairway vänster om en bäck som rinner ner från vänster om green ner mot utslaget.
 • Det nya hål 13 kommer bli ett par 3 från nuvarande back tee på 14 snett nedåt höger ner mot början av hål 18 fairway.
  Hålet blir från ca 110 m upp mot 170m från bakre tee´s. Hålet kommer att ha en fallhöjd på 8-10 m.

Med dessa ändringar anser vi att vi skapar en starkare sträckning som även kommer göra banan kompaktare med snabbare spel.

Det kommer även skapa en fantastisk ”arena” för framtida stortävlingar.
Vi kommer dra igång med byggnationen av de nya greenområdena på hål 9 och 13 på direkten som sen kommer att sås under augusti månad.

Övriga stora ingrepp kommer ske under vintern. Dessa arbeten kommer inte störa spelet på banan!