Publicerat 9 juni 2020
Teamet på banan har nu påbörjat ett projekt där ytan runt brunnar på fairway ska jämnas ut. ”Över tid höjs marknivån naturligt på en golfbana, medan brunnen har sin fasta plats. Det skapas därför en nivåskillnad. Vi har ca 150 brunnar på Hills, där vi primärt jobbar med de brunnar som har störst lutning och därmed de blötaste områdena. Genom att minska lutningen blir spelupplevelsen bättre”, säger Christofer Andersson, Course Manager i en kommentar.