Publicerat 25 januari 2017

Förutom arbetet med att bygga ett vind- och regnskjul inför säsongsstart, så kommer också hål 1 att se något annorlunda ut från tee när säsongen 2017 drar igång. Under vintern har en vall byggts för att skapa en naturlig avdelare mot Hills Villastad, något som också inneburit att out of bounds- gränsen placerats 20 meter längre åt höger jämfört med tidigare. Diket har kulverterats och lagts igen och all sly har tagits bort. Vi lägger också igen det tvärsgående vattenhindret som varit i spel från tee, istället kommer du att mötas av klippt ruff när säsongen drar igång.

De två första bilderna visar hålet före och efter att vallen byggdes. Bild nummer tre är en dagsfärsk bild från när vattenhindret som går tvärs över fairway, tas bort.