Begränsad allemansrätt – Detta gäller

Det är inte tillåtet att vistas på en golfbanan när golfspel eller banskötsel pågår. Huvudregeln är i övrigt att golfbanans olika delar är tillgängliga för passage och vistelse, med ett ständigt undantag för greener* och tees*.

Allemansrätten gäller aldrig runt byggnader, t ex klubbhus och maskinhallar.

Under vintern, om marken är snötäckt, är det tillåtet att åka längdskidor på golfbanans område. Undantaget är ytor som är avgränsade med rep. Dessa får då under inga omständigheter beträdas då det kan orsaka långvarig skada.

*Green – finklippt gräsyta, med flagga
*Tee – klippta gräsytor där golfhålet börjar

Källor/läs mer: Naturvårdsverket, Svenska Golfförbundet