Ombyggnation inlägg

Byggnation 2012

År 2012 har nått sitt slut och ett nytt spännande år har börjat.

Nya Hål 9

Byggnationen påbörjades i början av juli, och planen var att börja med nya hål 9. Material började fraktas in med hjälp av  en dumper och snart var en grävmaskin på plats för att börja planera ytan.Redan efter en vecka var greenens form klar och sen följde dräneringar och bevattning samt grus och sand för att få greenen klar. Fröna var i marken den 2 augusti. Greenen växte snabbt ihop och ser idag riktigt bra ut. Under hösten har även fairway färdigställts och vägen över dammen, som nu blir två dammar, är i stort sett klar.

1 hs

Ytan mellan 9 & 18 innan byggnation

hs2

Samma yta i oktober

Nya Hål 13

Efter att nya 9 var klar påbörjades nya 13 green. Även denna gick snabbt att bygga och den såddes drygt en månad senare, i början av september.
Hålet kommer att bli ett kort par 3, cirka 120 meter från 57 tee, med utslaget i en underbar skogsmiljö.
Arbetet med att färdigställa golfbilsvägen samt byggnationen av tees pågår just nu för fullt.

hs2

Kort taget från 57 tee på 14

hs2

Samma vy 2 veckor senare

Hål 10

I början av november började det stora arbetet med nuvarande hål 10 . Greenen skall sänkas och flyttas åt vänster. För att möjliggöra detta så behövde vi spränga bort berget som låg under greenen.

I mitten av november var således allt material bortskrapat och borrning påbörjades för sprängning. Det arbetet stod klart i början av december. Återstående tiden tills jul har ägnats åt att transportera bort all sten, cirka 8000 m3, till bland annat nya golfbilsvägar.

Efter att all sten är borta räknar vi med att hålet är sänkt någonstans mellan 3-5 meter vilket blir en stor skillnad jämfört med tidigare.
Även golfbilsvägen flyttas till vänstersida om fairway för att snabba på spelet.

hs2

Gamla 10

hs2

Greenområdet skrapas bort

hs2

Greenen på 10

hs2

Inte mycket kvar av den greenen

Under hösten har även en ny stor puttninggreen byggts framför golfbilsgaraget vilket blir ett bra tillskott till träningsområdena.
Sammanfattningsvis så vill jag säga att byggnationen gått fantastiskt bra och all involverad personal har jobbat stenhårt under säsongen vilket har gjort att vi kommit en bra bit på väg mot vårt mål.

Mvh

Kristoffer Palmlund med personal