Drivingrangen stängd kl. 05.00 – 09.00 för klippning