Publicerat 2 december 2014
Vår course manager Kerr Rowan demonstrerar varför vi stänger banan och att det inte alltid är synlig frost som skadar banan.