Kvalitet, detaljfokus och proffsskötsel. På Hills lämnas inget åt slumpen – allt ska vara optimalt, från sanduppbyggningen till dränering, bevattning och klippning. Oavsett väder är målet torra och fina spelytor för optimal spelkvalitet.

Klippning

Olika spelytor kräver olika klippare – därför har Hills en stor maskinpark och flera olika klipptekniker för banskötseln. Greener och tees singelklipps med gåklippare för optimal spelkvalité och för att kunna hantera den böljande designen och har en klipphöjd på 3 millimeter på green och ungefär 6 millimeter på tee. Fairways och ruffar klipps i klassiskt schackmönster för att ge spelaren en fin vy från de upphöjda utslagsplatserna. Fairway har en klipphöjd på 10 millimeter. På Hills är vi måna om att samla upp allt klippgräs från fairways och i semiruffarna, något som inte är standard på alla banor, dels för att spelarna slipper bry sig om liggande gräs och får bästa möjliga spelytor, dels för att ogräs och andra grässorter inte sprids lika fort till tees och greener.

Bevattning

Under den tio kilometer långa banan ligger hela 24 kilometer bevattningsslang nedgrävda och servar ett heldatoriserat bevattningssystem bestående av ungefär 1 300 spridare på fairways, tees och greener. Spridarna kan fjärrstyras via mobilen och aktiveras individuellt så att olika ytor och hål får den skötsel de för stunden behöver.

Grässorter

Hills Golf & Sports Clubs klargröna gräs på greener, tees och fairways heter krypven och är en amerikansk grässort som är tålig och inte så näringskrävande. Dock kräver den en intensivare skötsel med mycket sand-dressning och beskärning för att må bra.