För att göra det möjligt att ge dig som spelar Hills ”Sveriges bästa golfupplevelse”, så måste vi hjälpas åt. Utan golfarens kunskap och golfvett och etikett, är det en mycket svår uppgift att hela tiden lyckas prestera en golfbana i toppskick. För att visa hur enkelt det är att göra rätt visar här tre av våra duktiga elitjuniorer hur enkelt det är att; kratta en bunker, laga ett nedslagsmärke och återplacera torv. Tre av de viktigaste sakerna du måste kunna som golfare när du spelar Hills, och alla andra banor.

SÅ KRATTAR DU EN BUNKER

SÅ ÅTERPLACERAR DU EN TORVA

SÅ LAGAR DU ETT NEDSLAGSMÄRKE