Uppdaterat 13 juli 2020

LOKALA REGLER

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering
Vit
Röd
Gul
Blå
Vit linje
Markering med grön topp

Regelhänvisning
Out of bounds
Rött pliktområde
Gult pliktområde
Onormalt banförhållande
Onormalt banförhållande
Spelförbudszon

Regel
18
17
17
16
16
2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Gränsen för out of bounds definieras av den inre kanten av staketstolparna tillhörande elstängsel som omger banan.
  (Obs: Elstängsel ej strömförande under dagtid)
 2. Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på fairway på hål 18 out of bounds.

Pliktområden (Regel 17)

 1. Pliktområden i anslutning till asfalterade vägar.
  När ett pliktområde gränsar till en asfalterad väg, identifieras pliktområdet av röda pinnar och/eller röda streck på asfalten, och pliktområdet gräns definieras av vägens yttersta asfaltskant mot pliktområdet.
 2. De röda pliktområdena till höger om vägen på hål 1 och 3 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 3. Det röda pliktområdet till höger på hål 8 är oändligt.
 4. Det röda pliktområdet till vänster om vägen på hål 12 är oändligt.
 5. Det röda pliktområdet till vänster och bakom green på hål 16 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

 1. Om en boll är i det gula pliktområdet till vänster vid spel av hål 5, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
  a) Ta lättnad enligt Regel 17.1, eller som ett extra alternativ
  b) droppa en boll i droppzonen till höger framför tee 40. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
 3. Myrstackar

b) Regel 16.3 är modifierad på följande sätt:

Störande inverkan föreligger inte om skador förorsakade av vildsvin bara ger störande inverkan på stansen.

Organiska delar av banan

 1. Bunkerunderlag av konstgjort material som är i sin avsedda placering
 2. Planteringar mellan hål 9 och hål 18.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.      

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Droppzoner
Droppzoner är markerade antingen med:

 • Svart-vita pinnar i droppzonens hörn, eller
 • Med vita linjer, texten DZ samt en svart-vit pinne

A) Hål 14

Om en boll är i ett markerat onormalt banförhållande på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som känt att en boll som inte hittats blev liggande i något av dessa områden, får spelaren:

 1. Ta lättnad utan plikt enligt regel 16.1 eller
 2. Som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den närmaste droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt 14.3.

Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är ett scorekort men med dessa begränsningar:
  Begränsningar av lättnadsområdets läge:

  • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
  • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:

Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag