Uppdaterat 19 september 2018

LOKALA REGLER

Banmarkering
Vit
Gul
Röd
Blå
Blå-vit
Orange
Grön topp
Vit sluten linje
Vi öppen linje

Regelhänvisning
Out of bounds
Vattenhinder
Sidovattenhinder
Mark under arbete (MUA)
MUA; spel förbjudet
Oflyttbara hindrande föremål
Miljökänsligt område
Mark under arbete (MUA)
Del av hindrande föremål

Regel
27
26
26
25
Bilaga I, sid 133
24
Bilaga I, sid 134-136
25
24

Out of bounds (Regel 27)

Gränsen för out of bounds definieras av staketstolparna på vildsvinsstängslet runt banan.

Intern Out of bounds (Regel 27)

Vid spel på hål 9 är den finklippta delen av hål 18 Out of bounds.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26) med droppzon

På hål 5 finns droppzon där droppning får ske med ett slags plikt för boll i vattenhindret/sidovattenhindret på hålets vänstra sida.

Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

 1. b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
 2. c) Myrstackar.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)

 1. a) Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.
 2. b) Planteringar mellan hål 9 och hål 18.
 3. c) Områden belagda med träflis eller liknande.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet      Slagspel: Två slag

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Skarvar i skuren torv 
  På spelfältet är skarvarna i skuren torv (men inte själva torven) mark under arbete. Påverkan av en skarv på spelarens stans anses emellertid inte utgöra störande inverkan enligt Regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör en skarv eller om skarven påverkar området för spelarens avsedda sving, får lättnad tas enligt Regel 25-1. Alla skarvar inom området med skuren torv betraktas som en och samma skarv.
 2. Skador orsakade av vildsvin
  Områden på spelfältet orsakade av vildsvin är mark under arbete. Inverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Mark under arbete. Spel förbjudet. 
Området framför hål 17:s tee avsett för odling av greengräs är mark under arbete från vilket spel är förbjudet. Om bollen ligger i området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1

Lägesförbättring / Rengöring av boll
På grund av pågående arbete med hålpipning, stödsådd och dressning får bollen, när den ligger på den finklippta delen av spelfältet, lyftas och återplaceras inom en klubblängd. Bollen läge skall markeras innan den lyfts. Bollen får rengöras innan den återplaceras

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet      Slagspel: Två slag