Uppdaterat 2 september 2019

LOKALA REGLER

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering
Vit
Röd
Gul
Blå
Vit linje
Markering med grön topp

Regelhänvisning
Out of bounds
Rött pliktområde
Gult pliktområde
Onormalt banförhållande
Onormalt banförhållande
Spelförbudszon

Regel
18
17
17
16
16
2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Gränsen för out of bounds definieras av den inre kanten av staketstolparna tillhörande elstängsel som omger banan.
  (Obs: Elstängsel ej strömförande under dagtid)
 2. Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på fairway på hål 18 out of bounds. 

Pliktområden (Regel 17)

Området till vänster om golfbilsvägen på hål 12 är ett rött pliktområde. Pliktområdets gräns mot banan definieras av vägens vänstra asfaltskant. Pliktområdet är oändligt och start respektive slut markeras med röda dubbelpinnar.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

A Droppzoner

 1. Om en boll är i det gula pliktområdet till vänster vid spel av hål 5, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen till höger framför tee 40. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

B Spelförbudszoner

1. Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

2. Området för odling av greengräs beläget nedanför berget norr om teeområdet på hål 17 hål är i sin helhet en spelförbudszon som skall behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

A Mark under arbete (MUA)

1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten
3. Myrstackar

Organiska delar av banan

1. Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.
2. Bunkerunderlag av konstgjort material som är i sin avsedda placering
3. Planteringar mellan hål 9 och hål 18.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.                                          

Uppförandekod (Regel 1.2)

Utöver de allmänna krav på spelare som framgår av regel 1.2 skall alla spelare ta väl han om banan genom att:

 • Lägga tillbaka uppslagna torvor och vid behov komplettera med sand,
 • Laga nedslagsmärken
 • Kratta bunkrar, samt i övrigt uppträda så att onödiga skada på banan undviks

Plikt för brott mot den lokala regeln:

 • Plikt för första brottet: varning
 • Plikt för andra brottet: ett slags plikt
 • Plikt för tredje brottet allmän plikt
 • Plikt för fjärde brottet eller vid allvarligt fall av dåligt uppförande: diskvalificering, avhysning från banan samt avstängning från allt spel på banan under 14 dagar.

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Banmarkeringar

Pliktområdenas gräns är markerade med pinnar eller plattor. Sprayade banmarkeringar är rester från Scandinavian invitation och är inte gällande banmarkeringar.

Spelförbudszoner

Områden omgärdade av ett rep spänt mellan pinnar och markerade med blåvit pinne  är spelförbudszoner som ska behandlas som onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

Spelförbudszoner

Nytorvade områden i anslutning till green är i sin helhet spelförbudszoner som ska behandlas som onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

Oflyttbara tillverkade föremål

Läktare eller annan infrastruktur för Scandinavian Invitation samt material till dessa är att betrakta som Oflyttbara tillverkade föremål. Om störande inverkan enligt Regel 16.1 föreligger eller om bollen inte hittas och det är känt eller så gott som säkert bollen är i eller på det oflyttbara tillverkade föremålet, har spelaren dessa lättnadsalternativ utan plikt:

 • Ta lättnad enligt Regel 16.1
 • som ett extra alternativ, där droppzon markerad med svartvita pinnar finns, ta lättnad genom att droppa en boll i droppzonen.

Ingen lättnad medges om föremålet enbart ligger i spellinjen.

Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är 15 cm men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
  • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet     Slagspel: Två slag