Uppdaterat 1 november 2018
Hills använder hektometersystemet, istället för röd/gul/vit tee. Alla måttangivelser är i meter. Scorekort för utskrift, i PDF-format: 2018 Scorekort