Publicerat 22 augusti 2016
Elektronisk banguide som kontinuerligt mäter dina avstånd, bättre koll på det egna speltempot och dagens erbjudande från Halfway House när man närmar sig hål 9. Det är några av alla mervärden ni som åker golfbil på Hills i fortsättningen kan ta del av. Installationen av ett amerikanskt GPS-baserat system kallat DSG Tag är nu klar i samtliga 60 bilar.

Det finns många fördelar med ett GPS-system installerat i bilarna, både för oss som golfklubb och för den enskilde golfaren. Vi ser direkt affärsnytta i investeringen på flera sätt, det givna är självklart att vi kommer behöva trycka upp färre antal banguider, men vi minskar även slitaget på banan samt risken för stöld, kommenterar Mats Sterner, VD.

Förutom alla tänkbara mått som systemet kan ge, presenteras varje hål med en s.k. flyover, där hålet presenteras från tee till green.

Systemet hjälper dig också att hålla koll på speltempot. Börjar din boll att släpa efter om än så lite, talar systemet om för dig hur du förhåller dig till den tänkta tiden för varje hål. Receptionen kan också se i systemet hur tempot är på banan och kan tipsa dig som checkar in, innan rundan, hur läget är.

Man kan också skapa intäkter genom att sälja reklam som presenteras på skärmen.

Eller skoja till det lite med att tipsa en golfare som hamnar väl snett, att ta ett besök hos någon av våra duktiga tränare efteråt. GPS:en ser exakt var varje bil kör. Vi kan alltså skicka personliga meddelanden till bilarna, som hjälper golfaren under rundan.

Genom att dela in golfbanan i olika zoner, kan man enkelt minska slitaget på banan. Trots tydlig skyltning, finns det många golfare som kör bilarna för nära greenområden eller på fairway när sådant förbud finns för att det regnat mycket.

Bilen stannar helt enkelt om man kör in i en zon som inte är tänkt att användas den dagen. Också om någon försöker stjäla golfbilen, så stannar den. Systemet talar också om varje bils batteristatus, eller hur mycket den har körts, vilket gör att vi direkt ser vilka bilar som behöver servas och kan därigenom på sikt minska kostnaden för reservdelar.

Systemet har köpts in av Gräsvårdsmaskiner AB, som är partner till Hills genom vår Business Club.

Några av systemets alla fördelar för dig som kör golfar:

  • Elektronisk banguide
  • Avståndsmätning
  • Koll på eget (och andras) speltempo
  • Erbjudande från Halfway House
  • Fylla i scorekort (som går att maila efter rundan)
  • Minskat slitage på golfbanan