Publicerat 12 januari 2018
Trimningen av hål 6 fortsätter. Par 3:an fick en helt ombyggd green i höstas och för att kunna nyttja hålets kapacitet fullt ut, skapas nu ny backtee för 65/60/54. Hålet blir rakare och spellinjen mer rättvis.