Publicerat 19 juni 2019
Välkommen att följa med Hills Damsektion på ”hemliga resan”. I år har vi 12 platser, med spel, att förfoga över och datumet är lördag den 17 augusti. Vi samlas för samåkning vid Hills kl 09.30. Resan tar ca 1 timme, vi tränar lite, lunchar och har det bra. Vi har sedan starttid från klockan 13.00.

Anmäla med Golf-ID senast 12/8 till:
ewasjolin@gmail.com eller anna.hagenblad@telia.com.

Resan blir till självkostnadspris.

Välkomna!
Ewa Sjölin & Anna Hagenblad