Publicerat 6 oktober 2020
Nu är hösten här och från och med den 5 oktober gäller följande rutiner för golfbanan; Grästee är stängd på rangen och golfbilar får köras endast på väg. Med start den 12 oktober spelar vi från mattor på par 3:orna.