Måndag 9 juni kommer vi att lufta alla greener under dagen. Efter luftningen dressar och vältar vi greenerna.