Publicerat 3 augusti 2016
Vi fortsätter resan mot Vision 2017, att ge våra medlemmar och partners Sveriges bästa golfupplevelse. Som ett led i detta mäter vi veckovis våra greener enligt fem olika parametrar. Nu presenteras mätvärden t o m v.30. Här kan du följa resultaten löpande.