Publicerat 4 januari 2015

Bankommitténs sammankallande är Peter Bjelkholm. Kommittén bestämmer regelbundet träff för att, under säsong, hjälpa till med att laga golfbanan. 2014 kom man upp i 6-700 arbetade timmar. Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta oss genom info@hillsgolfclub.se.