Publicerat 23 april 2018

Bankommitténs sammankallande är Peter Bjelkholm. Kommittén bestämmer regelbundet träff för att, under säsong, hjälpa till med att laga golfbanan. Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta oss genom info@hillsgolfclub.se.