ALLMÄNNA FRÅGOR

Varför gör ni ändringen i medlemskapsformerna?

De nya medlemskapen grundar sig i vår vision; att erbjuda Sveriges bästa golfupplevelse för medlemmar och partners. Vi tror att de viktigaste delarna av golfupplevelsen är kvaliteten på golfbanan och trivseln i klubbhuset. Men för att upplevelsen ska vara bra behövs först och främst tillgänglighet till dessa delar. Syftet med de nya medlemskapsformerna är att ge den stora majoriteten av våra medlemmar bättre tillgänglighet att boka starttider än de upplever idag.

Vad innebär tillgänglighet?

Vi har tidigare försökt hitta en balans mellan det totala antalet medlemmar och antal spelade varv per säsong för att få en känsla för vilken tillgänglighet vi har på banan. Vi har även haft olika former av bokningsregler för att säkerställa att så många som möjligt kan spela så ofta de önskar. Nackdelen med detta system är att vi får resultatet först i efterhand och får göra justeringar ett år i taget. Inför säsongen 2021 kommer vi introducera ett par nya begrepp, PRIMETIME och BLOCKERADE TIDER, vilka kommer ge oss fler och bättre verktyg att hitta rätt balans. Detta ger alla medlemmar tydligare förutsättningar för tillgänglighet.

Vad anses vara primetime?

Primetime är våra mest attraktiva tider, de tider flest golfare bokar tidigast. Dessa tider kan vi numera följa genom data och kommer variera utifrån dag, tid, del av säsong och väder. För att skapa tydliga och enkla ramar kommer följande tider vara primetime 2021:

Måndag, tisdag och torsdag 12:00 – 14:00               
Fredag 11:00 – 15:00   
Lördag, söndag och helgdag 08:00 – 13:00

Onsdagar kommer inte kategoriseras som primetime för att ge samma villkor till alla medlemmar att delta i Medlemsgolfen.

Vad är en blockerad tid?

Under 2021 kommer det finnas blockerade tider i starttidsschemat. Dessa blir bokningsbara först 48 timmar i förväg och endast för medlemskategori SVART. De blockerade tiderna ger dessa medlemmar en större frihet och möjlighet till spontan bokning än vad vi tidigare kunnat erbjuda. Antalet blockerade tider kommer stå i relation till antalet medlemmar i kategori SVART.

Blockerade tider kommer att finnas varje dag, men utgår under de tider då det ligger ett startförbud för tävling eller skötselarbete. Om de blockerade tiderna ej är bokade av de med SVART medlemskap kommer de att bli tillgängliga för övriga medlemskap kort inpå starttiden.

Varför ger ni olika medlemskap olika villkor?

Vi tror att alla golfare har olika önskemål för sitt golfspel. För några är det viktigt att kunna spela golf varje dag medan andra är nöjda med en runda då och då. Någon ser fram emot att spela en specifik dag med rätt sällskap medan andra lockas av den spontana kvällsrundan. Därför vill vi erbjuda våra medlemmar fler valmöjligheter. Att erbjuda en viss medlemskategori generösare villkor innebär även begränsningar för andra grupper, vilket skapar valfrihet för den enskilde medlemmen.

Varför inför ni begränsningar för medlemmar som spelar mycket?

De nya medlemsformerna tillkom för att kunna erbjuda bättre tillgänglighet till fler medlemmar. För att skapa bättre tillgänglighet behöver vi få bättre balans i fördelningen av spelet på vår bana, särskilt spelet som sker på våra mest attraktiva tider. Att begränsa access till primetime kommer sprida ut bokningar mer jämnt under dagen och innebär att tillgängligheten ökar för de grupper som valt att prioritera detta. 

MEDLEMSKAP SVART, GULD och VIT

Vad innebär medlemskap SVART?

Medlemskap SVART innehåller exklusiv tillgänglighet till obegränsat med golf, både på och utanför primetime. Genom de blockerade tiderna får medlemmar i denna kategori möjlighet till spontan tidsbokning som vi med dagens medlemskap inte kan erbjuda någon. Medlemmar i den SVARTA kategorin kan också planera sin golf bättre eftersom medlemskapet tillåter fler samtida bokningar. Golfare med SVART medlemskap får tillgång till gym, 2.000 bollar till rangen, högre rabatt på golfbilshyra och i restaurangen.

Kan alla dagens PRO-medlemmar välja medlemskap SVART inför säsong 2021?

Nej, vi kommer erbjuda 100 platser till medlemskap SVART för att kunna garantera de vinster i tillgänglighet som vi vill erbjuda. Skulle fler medlemmar önska detta medlemskap så bildas en kö.

Vad innebär medlemskap GULD?

GULD-medlemskapet passar dig som vill spela mycket golf och få bra tillgänglighet till starttider. Medlemskapet tillåter 70 starttider, varav 20 på primetime. Medlemmar i GULD-kategorin får också 500 rangebollar och rabatter på gym, golfbilshyra och mat i restaurangen.

Vad innebär maxantalet 70 starttider, varav 20 på primetime?

I medlemskap GULD ingår 70 starttider under säsongen. Oavsett om du spelar 6, 10 eller 18 hål så räknas din bokade tid. Av dessa 70 kan 20 vara under primetime. Du kan följa antalet nyttjade starttider i Sweetspot under Profil, Medlemskap.

Vad innebär medlemskap VIT?

I medlemskap VIT ingår 8 starttider, där samtliga kan spelas på primetime. Medlemmar i kategori VIT får också 250 rangebollar, och rabatter på gym, golfbilshyra och mat i restaurangen.

Jag spelar ofta sent på kvällen under sommaren, räknas även dessa varv?

Om du spelar under de tider som vi erbjuder starttider, så ska du boka in din starttid och då räknas den av mot ditt maxantal. Spelar du efter starttidsschemat, kommer rundan däremot inte registreras eller räknas av mot ditt maxantal.

Vad gör jag när jag nått upp till mitt maxantal med starttider?

När du som medlem uppnått maxantal starttider, antingen totalt eller på primetime, kan du fortsätta boka tider och spela golf. Du betalar då greenfee med den rabatt ditt medlemskap ger rätt till direkt i Sweetspot när du bokar din tid

Kan medlemmar i medlemskap GULD och VIT boka en blockerad tid?

Nej, bara medlemmar i kategorin SVART kan boka dessa tider. De med SVART medlemskap kan dock boka sig tillsammans med övriga medlemmar på en blockerad tid. Då tillkommer en bokningsavgift på 100 kronor per medlem som inte har SVART medlemskap.

Om en tid inte nyttjas av medlemskap SVART, kommer den bli tillgänglig för övriga medlemskap. Detta sker kort tid innan starttiden, antingen 3 timmar före eller kvällen innan för förmiddagstider och på morgonen för eftermiddagstider.

Jag har nyttjat mitt antal samtida bokningar, kan jag ändå boka en spontantid?

Ja, precis som för 2020 kommer du kunna boka en starttid utöver ditt tak på samtida bokningar om den bokas samma dag som du ska spela.

Kan jag se hur många starttider jag nyttjat under säsongen?

Ja, i Sweetspot under din profil kan du se reglerna för just ditt medlemskap. Där kan du även följa hur många starttider du har nyttjat.

MEDLEMSKAP FÖR UNGDOMAR OCH JUNIORER

Ni har gjort flera ändringar i upplägget för ungdoms- och juniorspelare, varför?

Då ungdomar och juniorer oftast går kvar i skolan är medlemskapen rabatterade för att erbjuda en låg prisbild. Idag har de samma tillgång till obegränsat spel på attraktiva tider, som de medlemmar som betalar fullt ut. Vi har inför 2021 valt att ge dessa grupper begränsad tillgång till primetime för att de oftare kan vara flexibla med sina tider.

Kan jag som junior välja något annat medlemskap än GULD 21 och VIT 21?

Ja, då gäller samma pris som för äldre medlemmar. Siffrorna i namnen på medlemskapen anger den maximala ålder en medlem kan vara för det medlemskapet. En person som fyller 22 år under 2021 kan alltså inte teckna sig för GULD 21 eller VIT 21. En person som fyller 26 år under året kan heller inte teckna sig för GULD 25.

Varför är åldersgränsen för ungdomsmedlemskapet sänkt till 25 år?

Vi har valt att ge ungdomsmedlemskapen mer begränsad tillgång till primetime då de oftare kan vara flexibla med valet av starttider. Gruppen 22 – 27 år har vuxit sig stor de senaste säsongerna och står idag för en relativt stor del av medlemsspelet, även på attraktiva tider. Vi väljer att begränsa gruppen i ålder för att minska den i storlek och på så sätt frigöra plats på banan till de fullt betalande medlemmarna. Givet det nya upplägget kommer även en 25-åring kunna välja ett annat medlemskap om hen önskar bättre tillgänglighet.

Kommer det finnas ett familjemedlemskap?

Ja, om en familj har två medlemmar i medlemskap SVART så bjuder vi på medlemskap GULD 21 för alla hemmaboende barn som fyller max 21 år under året. Om en familj har två medlemmar i kategori GULD så bjuder vi på medlemskap VIT 21 för alla hemmaboende barn upp till och med 21 år.

För de familjer som har ett GULD och ett SVART medlemskap, bjuder vi ett barn på GULD 21 och de andra barnen på VIT 21.

BYTE TILL DE NYA MEDLEMSKAPEN

Omvandlas mitt nuvarande medlemskap till ett av de nya medlemskapen per automatik?

Nej, du behöver göra ett aktivt val inför nästa säsong. Anmälningsformuläret är nu öppet, du hittar det här.

Hur anmäler jag mig för de nya medlemskapen?

Du som redan är medlem kan göra ditt val inför 2021 via hemsidan. Anmälan har nu öppnat och vi vill veta ditt val senast den sista november. Anmälningsformuläret hittar du här.

Jag önskar inte fortsätta som medlem, vad gör jag då?

Vi vill gärna veta om du önskar lämna klubben senast tre månader innan starten på ditt nya medlemsår. Eftersom vi kommunicerat dessa förändringar precis vid denna brytpunkt gäller nu två månader istället. Det innebär alltså den sista oktober för de som betalar via årsfaktura eller har ett autogiro som startar i januari. Meddela din uppsägning till ekonomi@hillsgolfclub.se.

Jag betalar mitt medlemskap via autogiro, vad gäller då?

Du som betalar ditt medlemskap via autogiro är bunden till 12 månadsbetalningar för att komma upp i rätt årsavgift. Det avtalet gäller med nuvarande medlemskap till och med den månad som fullbordar ditt medlemsår. Om du startade ditt autogiro i april, löper nuvarande avtal alltså till och med mars.

Jag vill välja medlemskap SVART när mitt autogiroavtal löper ut i juni, är jag garanterad en plats då?

Nej, vi kommer erbjuda platser till de som startar året i rätt medlemskap först. Om du önskar, får du avsluta ditt nuvarande autogiro i förtid för att välja ett nytt medlemskap i början av 2021.

NYA MEDLEMMAR / INFORMATION OM KÖ

Kommer det fortsatt finnas kö till medlemskapen?

För att kunna erbjuda den tillgänglighet vi strävar efter kommer vi att sätta ett maxantal och en separat kö till varje enskilt medlemskap enligt nedan:
Medlemskap – maxantal
SVART – 100 st
GULD – 450 st
VIT – 200 st
GULD25 – 70 st
GULD21 – 70 st
VIT21 – 70 st
SOCIAL – 200 st
Detta är totalt sett fler platser än vi har idag, så vi kommer kunna erbjuda plats till alla befintliga medlemmar. Dock kan vi inte garantera att alla får plats i vissa medlemskap, om det exempelvis skulle vara så att 150 personer vill testa medlemskap SVART.

Vad händer om medlemskapen blir övertecknade?

Endast medlemskap SVART kan bli övertecknat under perioden som är öppen för anmälan av befintliga medlemmar (13 oktober till 30 november). Övriga medlemskap har fler tillgängliga platser än det antal vi idag har i respektive kategori. Vid fler än 100 anmälda kommer medlemskap SVART ges till de 100 som varit medlemmar på Hills under längst tid.

Vad händer med de som idag står i kö för att bli medlemmar?

Den första december kommer vi förutsätta att alla befintliga medlemmar har valt medlemskap inför 2021 och då kommer vi erbjuda eventuella lediga platser till de golfare som står i vår kö.

Hur hanterar vi kö till medlemskapen?

Från och med 2021 kommer vi ha en separat kö till respektive medlemskap vid behov. Där ges förtur till de som redan har ett medlemskap i en annan kategori. Även förstagångsköpare av bostad i Hills Villastad har förtur. Därefter tas intressenter in i anmälningsordning. Nu, i mitten av oktober, har vi ca 130 golfare som står i kö.

Vem betalar inträdesavgift?

Nya medlemmar i kategori SVART, GULD och VIT betalar 10.000 kronor i inträdesavgift. För medlemskap SOCIAL är inträdesavgiften 1.000 kronor. Är du medlem i Hills 2020 betalar du alltså ingen inträdesavgift för 2021 års medlemskap. En golfare som varit medlem på Hills tidigare och valt att lämna behöver däremot betala inträdesavgift vid återinträdet.

ÖVRIGT

Varför reducerar ni förmåner som gym och range-bollar som idag ingår i medlemskapen?

Att exkludera förmåner som tidigare varit del av ett paket skapar större valmöjligheter för den enskilde medlemmen. Det ger också ett rättvisare system genom att de som nyttjar vissa delar mer än andra också betalar mer för dessa aktiviteter. Vi har de senaste två säsongerna upplevt ett ökat tryck på våra träningsområden, med kostnader som stiger i relation med nivå av aktivitet. För att kunna erbjuda goda träningsvillkor, både i form av tillgänglighet och kvaliteten på utrustning, behöver vi öka intäkterna på dessa områden.

Vad kostar gym?

Gymmet ingår för medlemskap SVART och SOCIAL, men kan även köpas till för 1.500 kronor för övriga medlemskap.

Vad kostar fler bollar?

Alla medlemmar kan fylla på sitt bollkort i receptionen, där exempelvis 1.500 bollar kostar 1.000 kronor.

Vad kostar golfbil?

Golfbilspriset för 2021 är 400 kronor per bil och 18 hål. Som medlem har man 40% eller 30% rabatt på ordinarie pris, beroende på vilket medlemskap man väljer. För att få tillgång till medlemsrabatten betalar man bilen i Sweetspot.

Man kan även köpa årskort för bilhyra för 7.500 kronor per säsong. Medlemmen med årskort ska visa upp det i receptionen vid uthämtning av bilnyckel. Notera att bilen finns tillgänglig för medlemmen i närhet till bokade starttider.

Vad kostar padel?

Alla medlemskap har 25% rabatt på padel, enligt samma upplägg som 2020. För att få tillgång till rabatten bokar man via Match-i med den e-postadress som är registrerad på medlemskapet. Spelar två medlemmar blir rabatten 50% och vid spel av fyra medlemmar så är rabatten 100%.

Vad gäller för gäster?

Gäster vill i högre grad planera sitt spel i förtid och kan därför boka 30 dagar före starttiden, oavsett om det är primetime eller inte. På grund av den dynamiska prissättningen kommer gäster oftast välja tider som ligger något utanför primetime. Detta ger plats för medlemmar och partners på våra mest attraktiva tider.

Vad gäller för partners?

Sedan 2020 betalar Hills partners för sitt spel genom ett spelvärde. Beroende på vilka starttider partners väljer så kan de få ut mer eller mindre golfspel från det spelvärde de har avtalat. På samma sätt som gäster kommer partners därför oftare styra sitt spel till mindre attraktiva tider. Partners kan boka 30 dagar före starttiden, både på och utanför primetime.