Uppdaterat 2 maj 2016

Kerr Rowan, våren 2016

”Right now I think we are in a good place”

Mycket har hänt på Hills sedan i höstas när sista 18-hålsrundan spelades. Kerr Rowan och hans banarbetarteam har arbetat vintern igenom och konditionen på banan när vi nu precis har öppnat, är mycket god. Vi ser fram emot en säsong med väldigt god kvalitet på våra fyra viktigaste spelytor; greener, tees, fairways och bunkrar. Denna film tar vid där höstens intervju slutade.

Youtube-klippets adress är: https://youtu.be/srzrRKNISdc


Kerr Rowan om Hills greener, hösten 2015

”We have our plan for June 2017 and I believe we are still on course for this.”

På Hills har vi sett en positiv utveckling av våra spelytor bunkrar, tees och fairway under säsong 2015. Våra greener har dock gett vår Course Manager Kerr Rowan lite bryderier, och det är främst avsaknaden av thatch som ger honom en utmaning utöver det vanliga.

Kerr Rowan och hans team på banan har nu justerat skötselprogrammet inför hösten och har klart för sig för hur kvaliteten på greenerna ska bli bättre. Allt för att vi ska nå visionen till juni 2017; att bli Sveriges bästa golfupplevelse.

Här kan du lyssna på när Kerr berättar om nuläget för greenerna på Hills.

Youtube-klippets adress är: https://youtu.be/D6im8wCg_VY

 

Intervju med Kerr Rowan

”I got shivers down my spine”
– Kerr Rowan jobbade på Augusta, nu är han på Hills.

Hills vision är att vara Sveriges bästa golfupplevelse till i juni 2017. Det handlar om allt från det bemötande du får, till hur lunchen smakar. Men mest av allt handlar det om upplevelsen av banan.

Området är otroligt vackert. Banan har byggts om för att bli bättre, roligare och lättare att gå. När den nya bansträckningen öppnade första juli 2014, så började också nästa fas i Hills utveckling. Vi ökar nu stegvis skicket på banan, så att den når sin fulla potential i juni 2017.

Lyssna på vår course manager Kerr Rowan när han berättar om sin passion för golf och tävlingskvalitet på golfbanor, men också om hans plan för att vi ska nå vår vision i tid.

Youtube-klippets adress är: https://youtu.be/KEs-fppHiOQ

 

Greener

”From good to great, by June 2017”
– Hills greener ska duga för Nordea Masters.

En golfbanas kvalitet är aldrig bättre än hur greenerna upplevs. Vår course manager Kerr Rowan mäter spelbarheten på greenerna varje vecka, med hjälp av tre olika verktyg.

Vi följer utvecklingen av jämnheten, hårdheten och hastigheten för att kunna finjustera skötselprogrammet till perfektion. Allt för att vi ska nå visionen till juni 2017; att bli Sverige bästa golfupplevelse.

Här kan du lyssna på när Kerr berättar om mängden ”thatch”, sammansättningen av greenens översta lager, och hur alla detaljer är viktiga för att vi ska kunna göra resan; ”Pretty resonable greens to great greens, by June 2017”.

Youtube-klippets adress är: https://youtu.be/P3xhXTqR_jI

Bunkrar

”And that’s what you want to see from the bunker”
– Kerr har bytt till Capillary Concrete.

Vi har renoverat alla våra 41 greenbunkrar under vintern 2014/2015, så att de släpper igenom vatten vid regn utan att sanden flyttar på sig. Det gör det möjligt för Hills att alltid ha spelbara bunkrar.

Se Kerr slå ett bunkerslag från vår nya, pärlvita sand och hör honom berätta vad han tycker kännetecknar ”great bunkers”. Är Hills vision inom räckhåll?

Youtubeklippets adress är: https://youtu.be/sx1V224M-oc

 

Tees

”From rags to riches, by June 2017”
– Hills tees ska då ha nått sin fulla potential.

Ytan på våra tees ska vara plan, hård och jämn. Grästäckningen ska vara tät och återväxten stark. Där är vi inte idag. På Hills har vi för mycket thatch och inte rätt mängd gräs.

Vi har hjälpsått med ryegräs, luftat och gödslat som en del av det utökade skötselprogrammet. Planen är lagd fram till juni 2017. Lyssna när vår course manager Kerr Rowan berättar hur Hills tees ska nå sin fulla potential.

Youtubeklippets adress är: https://youtu.be/a8qemRhZF5w

 

Fairways

”There is a lot of work to be done, and we are not shrugging away from it”
– Kerr, om Hills fairways

Den största utmaningen med Hills fairways jämfört med tees och greener, är storleken på ytan. Kerr har en plan för att minska mängden ”thatch” och hur vi ökar spelbarheten i alla väder.

Förbättringen kommer att ske gradvis, men så småningom kommer våra fairways att bli hårdare, torrare och jämnare. Hör Kerr berätta hur dränering och cylinderluftning kommer att ta oss emot vår vision.

Youtubeklippets adress är: https://youtu.be/ihwgHE-c-7g