Veckorapportering – greener

Uppdaterat 3 november 2016
För att veta att arbetet med att ständigt förbättra våra greener går som vi har planerat, följer vi utvecklingen mycket noggrant. Greenerna mäts utifrån tre parametrar; jämnhet, hårdhet och snabbhet. Genom att följa dessa värdens utveckling kan vi löpande justera våra banskötsel, för att kunna ta greenerna till en ännu högre nivå.

Exempel på mätvärden från säsong 2016 

34

Standardvärden

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Jämnhet Mäts med ParryMeter För att bedöma hur jämn en green är mäter vi på en rak linje, dels hur mycket bollen rör sig upp och ned (smoothness), och dels hur mycket bollen viker av i sidled (trueness). Mätverktyget kallas för ParryMeter. Ju lägre mätvärden vi får, desto bättre, då vi strävar efter så små avvikelser som möjligt.

parry

– Mäts med Clegg Hammer Med en Clegg Hammer undersöker vi hur djupt avtryck en golfboll, som släpps från en bestämd höjd, gör på greenen. Detta ger ett mätvärde på greenens hårdhet, eller fasthet. Ett högre värde betyder en fastare greenyta och är eftersträvansvärt då det både ger positiva spelegenskaper, och en green som är robustare mot slitage. Det finns dock en övre gräns att ta hänsyn till, en green kan bli för hård.

Clegg

Hastighet – Mäts med Stimpmeter För att mäta hastigheten på greenen använder man en Stimpmeter. Tre bollar rullas åt ena hållet, och sedan åt motsatt håll. Efter det tar man ett medelvärde, mätt i fot, på hur långt bollen rullar ut. Själva Stimpmetern är en metallränna, där bollen placeras i ena änden, och när man försiktigt reser den upp, släpper bollen vid en viss vinkel och börjar rulla nerför rännan och ut på greenen. Här strävar vi efter ett eget idealvärde som passar för Hills greener. Väldigt lutande greener klarar inte av de absolut högsta hastigheterna. Målet är att alla greener ska vara lika snabba.

Stimp