Uppdaterat 4 juli 2017

§ 1. Medlemskap Hills Golf & Sports Club

Medlemskapet i Hills är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. För medlem som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Medlem är skyldig att omgående meddela Hills vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Hills går till adress i GIT (Golfens IT-system).

§ 2. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

KÖP VIA INTERNET

Tecknas medlemskap via Internet tillhandahålls betalningslösning via Klarna Checkout.

KONTANTBETALNING

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående och gäller enligt kalenderår.

BETALNING VIA AUTOGIRO

Alla spelavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. Hills förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort.

BETALNING VIA FAKTURA

Vid betalning via faktura gäller tjugo (20) dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Hills förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på tre månader. Hills G&SC skickar inte ut någon påminnelse tre mån innan avtalsperioden är slut.

KONKURS

Vid konkurs av Hills Golf AB upphör avtalet att gälla.

§ 4. Prisändringar

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 90 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet.

§ 5. Trivselregler

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett trevligt sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal.

§ 6. Dopning

Hills har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 7. Praktiska ändringar

Hills förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av bana och träningsområde.

§ 8. Personuppgifter (PUL)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Hills kommer detta att meddelas av Hills. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 9. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår reception, antingen på telefontid, via Hills hemsida eller mail, info@hillsgolfclub.se.