Publicerat 25 april 2018
Ett välbesökt vårmöte där det i vanlig ordning avhandlades många intressanta ämnen, allt från Nordea Masters på Hills till golfutveckling och självklart även en statusuppdatering kring Hills nya greener. Anteckningar hittar du här: Medlemsmote.pdf