Publicerat 4 juli 2017
För att ytterligare förbättra spelupplevelsen på hål 4 klipps nu gräset ner (stegvis) på höger sida av fairway. Samtidigt stödsår vi, gödslar ytorna och jobbar in sand för att ge gräset mer kraft. Vi beräknar vara nere på samma klipphöjd som övriga fairways och vara helt färdiga med ytan, till våren 2018.