Publicerat 11 februari 2020
Från och med tisdag den 11 februari gäller nya rutiner för in- och utfart till Hills GSC. Grinden som är installerad på kullen har nu tagits i drift för att förhindra obehörig biltrafik. Vintertid stängs grinden vid 18.00, och öppnar igen på morgonen vid 06.00. Under golfsäsong anpassas öppettiderna efter ljusets timmar, samt spel på banan. Är du medlem/partner ha du alltid access till området med gym/omklädningsrum samt range. Du har tre alternativ att öppna grinden och så här gör du:

Alt 1. Blippa din accessnyckel på sifferpanelen, placerad på cortenplåtslådan på höger sida, nära vägen. Detta är samma bricka som används vid entré till gymmet.

Alt 2. Saknar du accessnyckel fungerar även en kod (har skickats via mail till medlemmar/partners)

Alt 3. Du kan, som medlem/partner även ringa ett telefonnummer och grinden öppnas vid in- och utfart. För att detta ska fungera måste du anmäla ditt telefonnummer till Hills reception via info@hillsgolfclub.se.

Grinden stängs automatiskt igen efter passage.

Kommer du till fots, eller på cykel, behöver du inte öppna grinden. Det finns gott om utrymme vid den vänstra cortenplåtsstolpen (vid infart) att passera.