Nu är de nya hålen 9,10,11,12 & 13 äntligen öppnade för spel.

Följande gäller för samtliga av dessa hålen tillsvidare – Bil endast på vägarna

Hål 10 – Spelas ifrån utslagsmatta
Hål 12 – Har lägesförbättring 1 klubblängd
Hål 12 – Vänster om vägen är sidovattenhinder utmed hela vänstersidan. Boll som hamnar i MUA innan fairway droppas i markerad droppzon.