Publicerat 12 juni 2020
Den 29/5 presenterade Folkhälsomyndigheten (FoHM) nya rekommendationer för idrotten där man öppnade upp för tävlingsverksamhet igen. Den 5/6 presenterade Svenska Golfförbundet (SGF) hur detta påverkar tävlingsverksamheten på klubbarna.

I mellanperioden publicerade Svensk Golf en artikel (3/6) på sin hemsida med rubriken ”Grönt ljus för klubbtävlingar”, vilket fått ganska stor spridning och gjort att vi fått ett flertal påstötningar från medlemmar och gäster om vår tävlingsverksamhet.

När nu SGF presenterat under vilka former som tävlingsverksamhet kan bedrivas så är rubriksättningen på Svensk Golfs artikel inte riktigt rättvisande då det är en mängd begränsningar som skall uppfyllas.

Utdrag ur SGF Tävlingsbestämmelser fr.o.m. 1 juli

En klubb- eller distriktstävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs:

  • med start från ett och samma hål (en tee), d v s utan gemensam start på banan
  • utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee
  • utan trängsel eller köbildning på övningsytor och med erforderligt avstånd mellan utslagsplatserna
  • utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält
  • utan gemensam prisutdelning.

Tävlingsledningen bör dessutom uppmana deltagare att: 

  • ankomma till klubben max en timme före sin starttid
  • lämna klubben senast en timme efter avslutad rond
  • undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

En klubbtävling bör också genomföras enligt ”Covid-19-relaterad vägledning i Regler för golfspel”.
För att minska smittspridningen bör arrangörsklubben också informera deltagarna (oavsett om det gäller en klubb-, distrikts- eller förbundstävling) om; 

  • Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer
  • SGF:s riktlinjer vid genomförande av tävling

Hills gör därför bedömningen att vi inte kan genomföra golfveckan och övriga klubbtävlingar under sommarperioden. Där runtomkringaktiviteter med klubbliv i och kring klubbhuset med mat och samvaro är en väsentlig del i arrangemanget.

Det framgår tydligt av FHMs riktlinjer att de tävlingar som klubben arrangerar ska följa rekommendationer vad gäller riskgruppers deltagande.

Förhoppningen är att det skall komma ytterligare lättnader av restriktionerna under hösten och att vi då skall kunna genomföra några klubbtävlingar.

Tävlingskommittén i Hills GK har för avsikt att genomföra KM den 8-9 augusti och att Medlemsgolfen startar upp den 1 juli. Detaljer kring genomförandet kommer senare.

Vi kommer erbjuda möjligheten till företagstävlingar under sensommaren/hösten då vi nu kan erbjuda tävlingsverksamhet i obegränsat antal men med ovan nämnda restriktioner. Våra partnertävlingar är en väldigt viktig del av Hills totala verksamhet och för att kunna minimera de ekonomiska skadorna hoppas vi på ett stort antal tävlingar under senare delen av halvåret.

Önskar alla en härlig golfsommar!
Mats Sterner med personal