Publicerat 29 januari 2020

Allmänt

 • I Matchspel spelar du 18 hål från tee 44.
 • Dagsaktuellt hcp gäller.
 • Det gäller att vinna så många hål som möjligt.
 • Du och din motspelare gör upp om tid.
 • Du får spela på banan innan en matchtävling.
 • Vid lika spelhandicap (SHCP) vinner den som har minst antal slag på hålet.
 • Du kan alltså vinna hålet även om du har så många slag som 15 om motspelaren har ännu fler slag.
 • Det gäller olika regler för matchspel och slagspel (poängbogey). Därför kan man inte spela både match och slagspel samtidigt.

Matcharrangemang

 • Efter lottning ska deltagarna ta kontakt med varandra utan dröjsmål
 • Båda deltagarna har lika skyldighet att kontakten skapas och att resultatet rapporteras
 • Matchen är fri att spelas omgående då deltagare kvalificerat sig för spel i en omgång
 • Tävlingsledaren tillhandahåller/publicerar en lista där namn, telefonnummer och e-postadress framgår för att underlätta kontakt mellan spelarna.

Slope – Antal slag

Match spelas med slope och spelarnas spelhandicap jämförs innan start. Den som har lägst SHCP (minst antal slag) får ge slag till sin motspelare. Den som har högst SHCP (flest slag) får slag av motspelaren.

Exempel: Pia har SHCP 37 och Ann har SHCP 34. 37-34 = 3. Pia får 3 slag på hål med index 1, 2 och 3.

Honnör

Vid start gäller startlistan. Den som står först slår ut först. Därefter gäller att den som vinner hålet slår ut först.

Turordning

Den spelare som ligger längst från hål ska slå först. Om du spelar, när det inte är din tur, har motspelaren rätt att annullera eller acceptera slaget. Om slaget annulleras ska en ny boll droppas (placeras på green) där den ursprungliga bollen låg och spelas om utan plikt. På tee får bollen peggas. Det är ingen plikt att slå ut utanför tee, men slaget kan annulleras av din motspelare.

Vunnen match

En match är vunnen när den ena spelaren leder med fler hål (är fler hål upp) än det antal hål som återstår att spela.

Vid lika efter 18 hål

Börja direkt om på hål 1 och spela tills en av er vinner ett hål. (Det brukar alltid gå att förklara att man bara ska spela färdigt en match för ev tidsbokade spelare som står på tee).

Att skänka

 • På green får du skänka nästa slag. Bollen är då hålad.
 • Det skänkta slaget ska räknas.
 • Du får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats.
 • Du får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats.
 • Skänkt slag, hål eller match kan inte avböjas eller återtas.

Regelbrott

 • I Matchspel innebär brott mot en regel som ger två slags plikt i slagspel att man förlorar hålet. Ta upp bollen och vidare till nästa hål.
 • Spelarna måste vara överens om regler och antal slag innan nästa hål påbörjas. Alternativ boll är därmed ej tillämplig.

Score

En match är inte hcp-grundande. Du kan skriva din och din motspelares score (antal slag). Bredvid kan du t ex skriva + om du vunnit hålet och – om du förlorat.

Exempel:

Du vann hål 1 skriv +1 du är 1 upp Ni delade hål 2 skriv +1 du ligger fortfarande 1 upp Du förlorade hål 3 skriv – ni är lika, eller even Du förlorade hål 4 skriv -1 du är 1 ner. Det är lämpligt att bekräfta ställningen före varje hål.

Rapportering

Den som vunnit skriver in resultatet på resultattavlan.

Till slut

Ladda ner appen R&A Rules of Golf, där finns hela regelboken, innan du spelar! Om en spelare uteblir till en match vinner motspelaren på Walk Over (WO). Spela gärna din match så fort som möjligt.

Lycka till och ha riktigt roligt på banan!