Publicerat 7 mars 2016
Nu är det äntligen dags, förhandsförsäljningen av villor och bostadsrätter i Hills Villastad drar inom kort igång. Många medlemmar i Hills Golf & Sports Club har följt projektets utveckling genom åren, och kanske att tvivlet ibland har funnits om det någonsin skulle bli av. Sedan ett tag tillbaka är byggbolaget Veidekke med i projektet och tillsammans med Hills Fastighet AB står man nu i startgroparna.

Thomas Hedberg är styrelseordförande i Hills Golf AB, och en av delägarna i det med Veidekke samägda Kommanditbolaget som står bakom byggnationen.

Thomas Hedberg, du har varit med länge i det här projektet. Varför blir det nu äntligen av?

Etablering av bostäder har ju drivits i många år. För oss började allt när Veidekke fick fastställt exploateringsavtalet med Mölndals komun. Vi visste då att området nära banan skulle bebyggas och när vi insåg hur det skulle komma att påverka miljön runt Hills golfbana, var det skäl nog att bli involverad i projekteringen. När vi påbörjade samtalen med Veidekke, insåg de snabbt att vår anläggning och varumärket Hills är så starkt att det fanns många vinningar med att låta oss vara med och påverka. Det tog mer än ett år att hitta en lösning där vi också avtalade om ett direkt ägande. Annars hade t ex inte området kunnat bära vårt namn och heta Hills Villastad.

Hur mycket har vi från Hills sida kunnat vara med och påverka utformningen av området och utseendet på bostäderna? Thomas Hedberg igen;

Jag upplever att utformningen av bostäderna är ett resultat av ett bra samarbete mellan Hills och Veidekke. Vårt önskemål var att det inte skulle bli ett område med t ex 76 exakt likadana villor utan att de skulle harmoniera med omgivningarna. Vi förde också fram önskemål om att man i sin bostad ska kunna göra en hel del individuella val. Vi arbetade faktiskt länge ihop innan det blev ett avtal.

Mats Sterner, VD på Hills: Hur kommer byggnationen att påverka miljön på klubben den närmaste tiden, kommer vi att spela golf mitt i en byggarbetsplats?

Vi kommer säkert att märka av det, men jag ser inte att det kommer störa i någon större omfattning. Det blir annorlunda mot tidigare med tanke på den motorcrossbana och den flygplansverksamhet som tidigare bedrevs här, då var det ju inte heller ljudfritt. Dessutom skedde den verksamheten oftast på helgerna när vi har som mest gäster. Jag tycker att det blir intressant att kunna följa projektet på så nära håll och se huskropparna växa fram.

Det ryktas om att vi ska bygga om rangen? Mats Sterner fortsätter;

Rangen kommer att påverkas av den nya infartsvägen som ska byggas in till bostadsområdet. Där för vi idag diskussioner med kommunen om hur vi ska kunna bearbeta de förändringar som blir för oss, så bra som möjligt. Som planen ser ut just nu, kommer vi att rikta rangen något mer sydöst, alltså lite mer åt höger jämför med rangens nuvarande placering. Vi kommer troligtvis också att backa rangen något. Jag återkommer längre fram med mer information.

Kommer vi se ett stort inflöde av nya medlemmar i och med Hills Villastad? Mats Sterner;

På sikt kommer vi säkert att göra det. Huruvida det går snabbt eller ej, är svårt att svara på idag men över tid så tror jag att det är en jättestyrka för klubben att ha medlemmar som bor nära. De har mycket mer möjlighet att spela när tillgängligheten är som bäst, t ex på kvällarna. Vi ser också fram emot ett ökat flöde av medlemmar som rör sig i klubbhuset, för att träna på gymmet, äta en söndagsbrunch eller bara komma förbi och ”hänga” lite.

Hur kommer projektet Hills Villastad att utveckla golfklubben ytterligare? Thomas Hedberg;

Vi tror och hoppas att detta kommer skapa mer resurser för oss att ytterligare utveckla våra faciliteter. T ex står på vår lista sedan länge att bygga en ny driving range med inomhus-studios vilket ger verksamheten för golfakademi bättre förutsättningar.

Kommer man att kunna parkera sin egen golfbil vid huset? Mats Sterner;

Ja, absolut. Men vi kommer inte att tillåta andra golfbilar på banan än de vi själva kommer sälja, komplett med vår nya GPS-utrustning. Det måste andas Hills Golf & Sports Club och att det balanseras med vårt varumärke. Vi kommer med största sannolikhet att erbjuda försäljning av golfbilar för de som önskar och därmed blir bilarna både typregistrerade och utrustade på rätt sätt.

Det är en fördel att vara medlem i Hills om man har tänkt köpa en bostad? Thomas Hedberg;

Ja, det är det. Våra medlemmar har en tilldelning på vart tredje hus, beroende på storlek och typ. Det innebär att när bokningssystemet snart öppnar, kommer var tredje köplats att vara spärrad för Hills medlemmar och man kan därför bli uppflyttad till en bättre position, med lite tur. Det viktiga är dock att man anmäler sig till Veidekkes intressentregister innan den 9 mars för att få all information man behöver om hur förhandsförsäljningen går till. Vi kommer inte att ha ett eget bokningssystem på Hills, utan allt går genom samma kanal. Enklast är att man besöker www.hillsvillastad.se, så finns där en länk till anmälningsformuläret.