Publicerat 14 oktober 2020
Mot slutet av säsongen påverkar frost spelet på banan och de morgnar det är för kallt kan din starttid komma att senareläggas. Berörs du, får du ett mail av oss i receptionen med information om vilken justering som gäller. Är du osäker och har frågor, ring oss gärna på 031-727 1500. Välkomna till höstspel på Hills!