Publicerat 19 december 2014
Hills Golf & Sports Club nådde en milstolpe när golfbanan nyinvigdes den 30 juni efter 2,5 års hårt arbete. Delägaren och proffsgolfaren Johan Edfors anlitades för att redesigna Arthur Hills berömda skapelse från 2005 och har nu satt sitt signum på en av Sveriges bästa golfbanor. Mats Sterner, VD på Hills, har varit med under hela resan och är mycket nöjd med resultatet.

”Äntligen! Vi nådde en milstolpe under det gångna året när vi öppnade vår nya bansträckning. Processen påbörjades direkt när våra nya ägare tog över i april 2012 och det har sedan dess varit en mycket spännande och utmanande resa.”

Är du nöjd med resultatet? ”Absolut! Det blev snarare lite bättre än vad jag hade tänkt mig, både vad gäller design och layout. Att banan skulle bli mer kompakt räknade jag med, med den nya bansträckningen är det totalt 1000 meter kortare sträcka att gå när man förflyttar sig mellan hålen. Men att designen och harmonin på golfbanan hade sådan potential, det hade jag inte riktigt vågat hoppas på.”

Vilket hål tycker du blev bäst med tanke på vilka förutsättningar ni hade? ”Måste nog svara nya hål 9, som var det stora frågetecknet både för mig och Johan (Edfors). Nu tycker jag personligen att det har vuxit fram till ett av de bättre hålen på banan som riktar sig till en större kategori golfare. Området framför klubbhuset har också blivit mer attraktivt, hela arenan har blivit ännu bättre.”

Är det något av de nya hålen som du fortfarande tycker har viss förbättringspotential? ”Personligen kan jag tycka att vi kan putsa lite mer på hål 10. Vi funderar lite just nu på vad vi kan göra för att få greenen mer mottagbar, den är lite för hög i framkant. Vi ska rätta till det över tid, men det står inte högst upp på vår agenda just nu.”

Så vad händer härnäst på Hills? Viss ombyggnation sker under vintern? Det stämmer, vi putsar till vissa hål som vi inte var helt nöjda med, men bortsett från det så flyttar vi nu fokus från byggnation till utveckling av banans kvalitet. Banskötsel blir vår huvudsakliga prioritet under det kommande verksamhetsåret. Vi ska också jobba med att höja kvaliteten på de ytor som inte direkt påverkar spelet, men som påverkar det visuella kring en golfbana. Det är något som vi saknat tidigare men ska bli bättre på.

Har Hills medlemsantal vuxit under det gångna året? ”Klubben har vuxit med ytterligare 250 nya medlemmar under 2014, vilket jag är mycket glad över. De flesta nya ”Hillsare” anmälde sig under våren, men ett flertal tillkom i somras i samband med nyinvigningen. Det har överlag varit en bra tillströmning. Att kunna rekrytera så mycket som 250 medlemmar till en golfklubb idag känns otroligt starkt och visar på att vi har en bra produkt att sälja.”

Är det en golfboom på gång i väst-Sverige? ”Nej, så känner jag inte, det är snarare en lite förskönad bild av framtiden. Under de sista tio åren har det varit en nedåtgående spiral med medlemsantalet i golf-Sverige. Idag ställs det mycket höga krav på Sveriges golfklubbar att produkten de erbjuder, innehåller det medlemmarna vill ha. De golfklubbar som jobbar med att ständigt utveckla sig, kommer gå stärkta ur detta och överleva på sikt.”

Hur många golfrundor spelades på Hills under 2014? ”22 000 rundor om vi avrundar till jämnt tusental, och detta inkluderar greenfee gäster och företagsspel. 13 000 av dessa är rena medlemsrundor, vilket är betydligt fler än vad jag hade väntat mig. Mig säger det att medlemmarna är aktiva golfare som gillar att vara på Hills. Värt att notera är att vi förmodligen har en av Sveriges lägsta snittåldrar och väldigt lågt snitthandikapp. De som är medlemmar i Hills är aktiva och kunniga golfare som har höga förväntningar på sin bana.”

Hur har det gått med medlemsaktiviteterna under året? ”De tävlingar vi har haft under året tycker jag har gått bra, det har varit många deltagare på de flesta tävlingar vi har genomfört. Antalet deltagare i medlemsgolfen har ökat och även vid våra fasta arrangemang som Vårgolfen, Hummergolfen etc har gått jättebra. Framförallt på juniorsidan har vi sett en stör ökning i antalet aktiviteter, vilket gläder mig. Vi har betydligt fler juniorer i verksamheten mot tidigare. Damsidan utvecklas också, om än lite långsamt. Vi hoppas på att öka den delen under 2015.”

För att nå vår vision redan 2017, Sveriges bästa golfupplevelse, så kommer förändringar och förbättringar att vara ständigt närvarande också 2015 och 2016? ”Ja, absolut, men i mindre skala. Byggnation kommer alltid att ske, vidareutveckling är ett konstant tillstånd för en golfbana. Man blir aldrig riktigt färdig, det är ju en levande organism.”

Hur många nya medlemmar vill du se under 2015? ”Om vi kunde få upp emot 100 nya medlemmar så skulle jag tycka att det vore fantastiskt, för då börjar vi närma oss en bra nivå.”

”Jag vill till slut ta tillfället i akt och tacka våra gamla som nya medlemmar för det gångna året, samt önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt Golfår 2015!

Mats Sterner