Publicerat 19 oktober 2020
För dig som inte hade möjlighet att närvara vid årets höstmöte så finns nu både anteckningar och filminspelning tillgänglig.
Länk till anteckningarna hittar du här.
Länk till filmen hittar du här.