Publicerat 17 mars 2016
Upplever du att viss information från Hills inte når dig? Om den emailadress du har registrerat i Golfens-IT system inte är samma som den du har gett oss i receptionen på Hills, så kan det ibland bli att alla utskick inte når dig. Systemen är olika uppbyggda och ändrar du på ett ställe, slår det inte automatiskt igenom i nästa. Du får gärna slå oss en signal i receptionen på Hills om du behöver hjälp med att kolla! 031-727 1500.