Publicerat 23 maj 2018
Från och med dagens tävling gäller att: Alla rundor måste föras på individuella scorekort och vara signerade av din markör för att räknas. Har receptionen stängt när du är klar, lämnar du ditt scorekort i brevlådan till vänster om huvudentrén. Icke inlämnat scorekort vid midnatt medför tyvärr diskvalificering från veckans spel och inget poäng delas ut. Här hittar du mer information om Onsdagsgolfen.