Uppdaterat 24 mars 2016
Vi har sett flera vårtecken på senaste tiden och nu är arbetet i full gång för att få Hills i ordning inför säsongen. Vi siktar nu på att vara klara och öppna banan för året, fredag 8 april. Kerr Rowan, Hills Course Manager;

Vi har inte gjort några större ändringar på banan under vintern, utan många små arbeten som tillsammans kommer göra banan bättre; ny dränering, träd som tagits bort, gummimattor, trappor, borttagning av sly etc.

I den första filmen går Kerr Rowan igenom förändringar på hål 1-4. Film nummer två handlar om hål 5-9, film tre om hål 10-13. Förändringar för resterande hål kommer att presenteras löpande under veckan.

Hål 1 – 4

Hål 5 – 9

Hål 10 – 13

Hål 14 – 16

Hål 17 – 18

Dessa arbeten har utförts på hål 1 – 16 under vintern 2015/2016

Hål 1

 • Ny dränering vid tee
 • Ny trappa från backtee (kvar att göra)
 • Rensat diket för bättre vattenflöde
 • Dränering av fairway på tre platser
 • Nya gummimattor när man lämnar greenområdet

Hål 2

 • Långt gräs runt vattendrag har tagits bort
 • Grenar och buskar bakom green har delvis tagits bort för att skapa förutsättningar för bättre växtlighet

Hål 3

 • Nytt gräs på 54:ans tee
 • Rensat bland träd på hålets vänstra sida för att skapa bättre sikt mot fairway
 • Rensat bland träd på höger sida
 • Ny dränering på sex platser på fairway
 • Långt gräs runt vattendrag har tagits bort
 • Nya gummimattor när man lämnar greenområdet

Hål 4

 • Nya gummimattor vid 54:ans tee
 • Rensat bland träd och buskar bakom green för att skapa förutsättningar för bättre växtlighet
 • Nya gummimattor när man lämnar greenområdet

Hål 5

 • Rensat bland träd och buskar bakom green för att skapa förutsättningar för bättre växtlighet
 • Ny dränering installerad bredvid vägen, samt nytt gräs planterat
 • Nya gummimattor när man lämnar greenområdet

Hål 6

 • Nytt gräs på 54:ans tee
 • Nya gummimattor på gången upp till 54:ans tee 

Hål 7

 • Höger fairway bunker har tagits bort, konturen på fairway har justerats
 • Ny bilväg bakom green

Hål 8

 • Ny bilväg vid tee
 • Ny dränering på sju platser på fairway
 • Nya gummimattor vid tee
 • Nya gummimattor när man lämnar greenområdet

Hål 9

 • Hårt plastunderlag när man går in på fairway har tagits bort, ny grässådd
 • Nya gummimattor när man lämnar greenområdet
 • Nya trappor vid tee 44 och 54

Hål 10

 • Ny dränering på två platser på tee
 • Capillary concrete i vänster greenbunker

Hål 11

 • Nya gummimattor vid 54:ans tee
 • Rensat bland träd och buskar bakom green för att skapa förutsättningar för bättre växtlighet

Hål 12

 • Rensat bland träd och buskar bakom green för att skapa förutsättningar för bättre växtlighet

Hål 13

 • Rensat bland träd och buskar bakom green för att skapa förutsättningar för bättre växtlighet

Hål 14

 • Dränering installerad på fem platser på fairway
 • Rensat bland träd och buskar till höger om fairway

Hål 15

 • Dränering på två nya platser vid tee

Hål 16

 • Nya gummimattor vid gång mot fairway
 • Ny dränering installerad vid tee 44
 • Greenbunkrarna har torvats om

Hål 17

 • Ny trappa till 54:ans tee
 • Nya gummimattor vid gång mot fairway
 • Nya träd planterade på vänster sida om fairway

Hål 18

 • Arbetet med ny backtee slutfört
 • Nya träd planterade runt backtee
 • Dränering installerad på fyra platser på fairway

Övrigt arbete

 • Färista monterad vid infart till Hills
 • Elektriskt stängsel monterat runt hela golfbanan för att hålla vildsvinen utanför
 • Ny dränering installerad på driving rangens övre platå
 • Åtta nya bänkar har byggts, ska placeras ut runtom golfbanan