Publicerat 18 december 2015
Det är full aktivitet hos Kerr Rowan och hans team på banan också denna vinter. Ett antal förbättringsprojekt står på ”att göra-listan” och ska vara färdiga till säsongen drar igång igen 2016. Bland annat har man installerat dränering på 22 olika platser på våra fairways.

Samtliga projekt som genomförs hösten/vintern 2015/2016
Hål 2, 4 , 5 och 12: Ett stort antal trädgrenar och även buskar tas bort bakom green, vilket ökar genomströmningen av luft och tillgången till solljus
Hål 3: Träd tas bort för att förbättra utseendet och hålets spelbarhet
Hål 7 och 8: Nya asfalterade vägar
Hål 7: Högerbunkern på fairway tas bort
Hål 10: Vänster greenbunker har grävts ut. Efter jul installeras Capillary Concrete och ny sand. Bunkern får också ett nytt utseende, den kommer sträcka sig ända ner till vattnet och får stenarna vid vattenbrynet som avslut.
Hål 17: Ny trappa har installerats
– Färista har grävts ner vid infarten till Hills. Håller förhoppningsvis traktens vildsvin utanför elstängslen som nu omger hela golfbanan.
– Ny dränering på fairway har installerats på 22 olika platser, vilket ger hårdare och torrare spelyta. Ges tillfälle, kommer mer dränering att göras.
– Diken runt golfbanan kommer att rensas
– De gamla gångvägarna av plast byts ut till ett bekvämare gummiunderlag. Målsättningen är att göra samtliga golfhål ”skönare att gå”.
– Flera gräsbeklädda ytor som har fått mycket slitage under säsongen, har fått nytt gräs.