Golf på Hills Golf & Sports Club är delvis som det låter. Böljande kullar, storslagna höjder och stimulerande topografi är absolut en del av banans särprägel. Men här finns också resliga tallar och glittrande vattendrag, karibiskt vita bunkrar och vajande vass. Du som spelat här vet att Hills Course är utmanande, även för de allra skickligaste golfarna.

Under 2023 växte vårt senaste tillskott, 12-hålsslingan Valley Course, fram. När den nu står klar är den perfekt för familjegolf, en teknikrunda eller för socialt kvällsspel. Lite snabbare, lite enklare. Om golf nu någonsin kan kallas enkelt.

Hills Course

18
Hål

71
par

Valley Course

12
Hål

45
par

Lär känna våra banor

Gäster är välkomna att boka starttid tidigast 30 dagar före speldagen. Tider bokas och betalas i appen Sweetspot eller via denna länk. På Hills jobbar vi med dynamisk prissättning och priset beror på tidpunkt under säsongen och vilken tid på dagen du vill spela. Juniorer har alltid halva priset på aktuell greenfee.

Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast tre timmar före start. En greenfeebokning måste vara korrekt avbokad senast tre timmar innan starttiden, för att kunna återbetalas.

Vi genomför greenfeekontroller med jämna mellanrum. Vid golfspel utan korrekt betald greenfee eller giltigt medlemskap, debiteras dubbel avgift (gällande greenfee för aktuell starttid x 2). Händelsen rapporteras även till Svenska Golfförbundet samt din hemmaklubb med risk för avstängning.

Gäster är välkomna att boka starttid tidigast 30 dagar före speldagen. Tider bokas och betalas i appen Sweetspot eller via denna länk. På Hills jobbar vi med dynamisk prissättning och priset beror på tidpunkt under säsongen och vilken tid på dagen du vill spela. Juniorer har alltid halva priset på aktuell greenfee.

Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast tre timmar före start. En greenfeebokning måste vara korrekt avbokad senast tre timmar innan starttiden, för att kunna återbetalas.

Vi genomför greenfeekontroller med jämna mellanrum. Vid golfspel utan korrekt betald greenfee eller giltigt medlemskap, debiteras dubbel avgift (gällande greenfee för aktuell starttid x 2). Händelsen rapporteras även till Svenska Golfförbundet samt din hemmaklubb med risk för avstängning.

Visa mindre

Är du medlem/partner på Hills kan du boka en starttid tidigast 30 dagar i förväg, samt ha upp till fyra tider inbokade samtidigt.

Första timmen varje dag, samt onsdag eftermiddag, är reserverade för medlemmar.

Varje starttid måste ankomstregistreras i Hills reception, alternativt i Sweetspot, senast 20 minuter innan din starttid. Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast tre timmar före start. En icke korrekt avbokad tid debiteras med en ”no-show”-avgift på 500:- som måste vara betald i Sweetspot innan ny tid kan bokas.

Vid golfspel utan giltigt medlemskap som är korrekt för aktuell tid och bana debiteras dubbel avgift (gällande greenfee för aktuell starttid x 2).

Som medlem kan du ta med upp till tre gäster, måndag – söndag, förutsatt att du själv spelar i bollen. Gästrabatten blir då 10-30%  (beroende på medlemsskap) på gällande greenfeepris. Du som medlem är ansvarig för att dina gäster har erlagt korrekt greenfee innan spel.

Är du medlem/partner på Hills kan du boka en starttid tidigast 30 dagar i förväg, samt ha upp till fyra tider inbokade samtidigt.

Första timmen varje dag, samt onsdag eftermiddag, är reserverade för medlemmar.

Varje starttid måste ankomstregistreras i Hills reception, alternativt i Sweetspot, senast 20 minuter innan din starttid. Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast tre timmar före start. En icke korrekt avbokad tid debiteras med en ”no-show”-avgift på 500:- som måste vara betald i Sweetspot innan ny tid kan bokas.

Vid golfspel utan giltigt medlemskap som är korrekt för aktuell tid och bana debiteras dubbel avgift (gällande greenfee för aktuell starttid x 2).

Som medlem kan du ta med upp till tre gäster, måndag – söndag, förutsatt att du själv spelar i bollen. Gästrabatten blir då 10-30%  (beroende på medlemsskap) på gällande greenfeepris. Du som medlem är ansvarig för att dina gäster har erlagt korrekt greenfee innan spel.

Visa mindre

Hills välkomnar dig som är innehavare av något av följande introduktionskort och erbjuder fritt* spel en gång per år.

 • SGF Nordic Golf Union
 • GAF Golf Administratörernas Förening
 • SGA Swedish Greenkeepers Association
 • PGA Professional Golfers Association
 • SGF Utmärkelser som guld, elit, silver

Hills följer Svenska Golfförbundets policy för användande av introduktionskort. Hills policy medger spel på ovan nämnda kort med reservation för att endast ett kort per dag medges och beroende på bokningsläget för dagen. Kortet kan användas en gång per år.

* En förutsättning för fritt eller rabatterat spel med introduktionskort är att innehavaren i god tid föranmäler sitt besök.

Hills välkomnar dig som är innehavare av något av följande introduktionskort och erbjuder fritt* spel en gång per år.

 • SGF Nordic Golf Union
 • GAF Golf Administratörernas Förening
 • SGA Swedish Greenkeepers Association
 • PGA Professional Golfers Association
 • SGF Utmärkelser som guld, elit, silver

Hills följer Svenska Golfförbundets policy för användande av introduktionskort. Hills policy medger spel på ovan nämnda kort med reservation för att endast ett kort per dag medges och beroende på bokningsläget för dagen. Kortet kan användas en gång per år.

* En förutsättning för fritt eller rabatterat spel med introduktionskort är att innehavaren i god tid föranmäler sitt besök.

Visa mindre
Lokala Regler 2024 – Hills Course
Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering              Betyder                                      Regel
Vit                                       Out of bounds                                       18
Röd                                     Rött pliktområde                                  17
Gul                                      Gult pliktområde                                  17
Blå                                     Onormalt banförhållande                    16
Vit linje                            Onormalt banförhållande                     16
Markering m grön topp        Spelförbudszon                                2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Banans gräns definieras av bansidans kant i marknivå av staketstolpar tillhörande elstängsel som omger banan. Elstängslet är i sin helhet ett Föremål för banans gräns. (Elstängslet är inte strömförande under dagtid)
 2. Vid spel av hål 9 är en boll som stannar på fairway på hål 18 out of bounds.
 3. Vid spel på hål 18 är en boll som stannar på fairway på hål 1 out of bounds.

 Pliktområden (Regel 17)

 1. Pliktområden i anslutning till asfalterade vägar.

När ett pliktområde gränsar till en asfalterad väg, identifieras pliktområdet av röda pinnar och/eller röda streck på asfalten, och pliktområdet gräns definieras av vägens yttersta asfaltskant mot pliktområdet.

 1. De röda pliktområdena till höger om vägen på hål 1 och 3 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 2. Det röda pliktområdet vid green på hål 6 är oändligt
 3. Gränsen till pliktområdet på hål 10 definieras av palissadens kant mot green/fairway.
 4. Det röda pliktområdet till vänster om vägen på hål 12 och 14 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 5. Det röda pliktområdet till vänster och bakom green på hål 16 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 6. Samtliga broar över pliktområden ligger i sin helhet i pliktområdet.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner

Om en boll är i något av följande pliktområden inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad i respektive angiven droppzon (DZ). I båda fallen med ett slags plikt. DZ är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 1. Det gula pliktområdet till vänster vid spel av hål 5. DZ ligger till höger framför tee 41.
 2. Det röda pliktområdet till vänster vid spel av hål 9. DZ ligger kort fairway.
 3. Det röda pliktområdet vid spel av hål 10. DZ ligger vid vägen kort tee.

 Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)
1.      Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten,              vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
2.      Grusfyllda dräneringssträngar.
3.       Myrstackar

 1. b) Regel 16.3 är modifierad på följande sätt:
  Störande inverkan föreligger inte om skador förorsakade av vildsvin bara ger störande inverkan på stansen.

Integrerade föremål

 1. Bunkerunderlag av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Tillfälliga Lokala Regler

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner
 2. Hål 16. Om en boll är i det röda pliktområdet kort fairway på hål 16 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad i droppzon (DZ) vid tee 41. I båda fallen med ett slags plikt. DZ är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
  (övriga DZ framgår av LR)
 1. Lägesförbättring en klubblängd på fairway

När någon del av en spelares boll vidrör någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Lokala Regler 2024 – Valley Course

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering                      Betyder                         Regel
Vit                                                 Out of bounds                    18
Röd                                               Rött pliktområde               17
Gul                                                Gult pliktområde                17
Blå                                                Onormalt banförhållande  16
Vit linje                                       Onormalt banförhållande   16
Markering m grön topp           Spelförbudszon                     2

Pliktområden (Regel 17)
Följande röda pliktområden som bara är definierade på en sida är oändliga.

 1. Höger om fairway på hål 2 samt bortom green
 2. Vänster sida på hål 4 fram till vägbron
 3. Höger sida om green längs diket på hål 5
 4. Vänster sida på hål 7 från vägbron fram till green
 5. Bortom green på hål 10 och hål 11

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. a) Droppzon
  Om en boll är i det röda pliktområdet till höger om tee Fronthål 2, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen, matta belägen före tee Front. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. b) Boll träffar upphöjd ledningstråd
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 4 eller 10 måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.
 3. c) Spelförbudszon (viltstängsel)

Områden inom de röda pliktområdena markerade med viltstängsel (röda stolpar med grön topp ) är spelförbudszoner. Staketstolparnas inre sida mot banan definierar gränsen. Spelförbudszoner markerade med viltstängsel är oändliga. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet eller denna har störande inverkan på stans eller sving får boll som ligger i pliktområdet inte spelas som den ligger och lättnad måste tas enligt Regel 17.1e.

Om en boll ligger utanför det röda pliktområdet och spelförbudszonen har störande inverkan på stans eller sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 3. Grusfyllda dräneringssträngar.
 4. b) Oflyttbara tillverkade föremål

Avståndsmarkeringar (50, 100m, 150m eller 200m) till mitten av green.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 Tillfälliga Lokala Regler – Valley Course

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller 2 slags plikt i slagspel)

 Banmarkering

Allt Elstängsel markerar gränsen till en spelförbudszon som är en del av ett rött pliktområde. Gränsen definieras av stolparnas bansidekant i marknivå. Endast vissa av stolparna är markerade med rödgrön topp, definitionen gäller dock alla elstängselstolpar.

 Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner

Där droppzoner är markerade för MUA (hål 3) får spelaren, som ett ytterligare alternativ, ta lättnad i droppzonen utan plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll som droppas måste stanna i droppzonen.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)

1.      Omarkerade nakna jordområden inom Elstängslen utgör i sin helhet ett MUA-område.

 1. Spelförbudszoner (MUA)
  1. Nysådda områden är i sin helhet spelförbudszoner i onormala banförhållanden. Lättnad måste tas enligt regel 16.1
 1. Lägesförbättring ett Scorekort på Fairway

När någon del av en spelares boll vidrör någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett Scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 1. Lägesförbättring ett Scorekort på omarkerade nytorvade områden på spelfältet

När någon del av en spelares boll ligger i eller vidrör någon del av torvskarvar på spelfältet får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde. Denna lättnad gäller ej spelarens stans:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Lokala Regler 2024 – Hills Course
Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering              Betyder                                      Regel
Vit                                       Out of bounds                                       18
Röd                                     Rött pliktområde                                  17
Gul                                      Gult pliktområde                                  17
Blå                                     Onormalt banförhållande                    16
Vit linje                            Onormalt banförhållande                     16
Markering m grön topp        Spelförbudszon                                2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Banans gräns definieras av bansidans kant i marknivå av staketstolpar tillhörande elstängsel som omger banan. Elstängslet är i sin helhet ett Föremål för banans gräns. (Elstängslet är inte strömförande under dagtid)
 2. Vid spel av hål 9 är en boll som stannar på fairway på hål 18 out of bounds.
 3. Vid spel på hål 18 är en boll som stannar på fairway på hål 1 out of bounds.

 Pliktområden (Regel 17)

 1. Pliktområden i anslutning till asfalterade vägar.

När ett pliktområde gränsar till en asfalterad väg, identifieras pliktområdet av röda pinnar och/eller röda streck på asfalten, och pliktområdet gräns definieras av vägens yttersta asfaltskant mot pliktområdet.

 1. De röda pliktområdena till höger om vägen på hål 1 och 3 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 2. Det röda pliktområdet vid green på hål 6 är oändligt
 3. Gränsen till pliktområdet på hål 10 definieras av palissadens kant mot green/fairway.
 4. Det röda pliktområdet till vänster om vägen på hål 12 och 14 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 5. Det röda pliktområdet till vänster och bakom green på hål 16 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 6. Samtliga broar över pliktområden ligger i sin helhet i pliktområdet.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner

Om en boll är i något av följande pliktområden inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad i respektive angiven droppzon (DZ). I båda fallen med ett slags plikt. DZ är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 1. Det gula pliktområdet till vänster vid spel av hål 5. DZ ligger till höger framför tee 41.
 2. Det röda pliktområdet till vänster vid spel av hål 9. DZ ligger kort fairway.
 3. Det röda pliktområdet vid spel av hål 10. DZ ligger vid vägen kort tee.

 Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)
1.      Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten,              vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
2.      Grusfyllda dräneringssträngar.
3.       Myrstackar

 1. b) Regel 16.3 är modifierad på följande sätt:
  Störande inverkan föreligger inte om skador förorsakade av vildsvin bara ger störande inverkan på stansen.

Integrerade föremål

 1. Bunkerunderlag av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Tillfälliga Lokala Regler

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner
 2. Hål 16. Om en boll är i det röda pliktområdet kort fairway på hål 16 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad i droppzon (DZ) vid tee 41. I båda fallen med ett slags plikt. DZ är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
  (övriga DZ framgår av LR)
 1. Lägesförbättring en klubblängd på fairway

När någon del av en spelares boll vidrör någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Lokala Regler 2024 – Valley Course

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering                      Betyder                         Regel
Vit                                                 Out of bounds                    18
Röd                                               Rött pliktområde               17
Gul                                                Gult pliktområde                17
Blå                                                Onormalt banförhållande  16
Vit linje                                       Onormalt banförhållande   16
Markering m grön topp           Spelförbudszon                     2

Pliktområden (Regel 17)
Följande röda pliktområden som bara är definierade på en sida är oändliga.

 1. Höger om fairway på hål 2 samt bortom green
 2. Vänster sida på hål 4 fram till vägbron
 3. Höger sida om green längs diket på hål 5
 4. Vänster sida på hål 7 från vägbron fram till green
 5. Bortom green på hål 10 och hål 11

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. a) Droppzon
  Om en boll är i det röda pliktområdet till höger om tee Fronthål 2, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen, matta belägen före tee Front. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. b) Boll träffar upphöjd ledningstråd
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 4 eller 10 måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.
 3. c) Spelförbudszon (viltstängsel)

Områden inom de röda pliktområdena markerade med viltstängsel (röda stolpar med grön topp ) är spelförbudszoner. Staketstolparnas inre sida mot banan definierar gränsen. Spelförbudszoner markerade med viltstängsel är oändliga. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet eller denna har störande inverkan på stans eller sving får boll som ligger i pliktområdet inte spelas som den ligger och lättnad måste tas enligt Regel 17.1e.

Om en boll ligger utanför det röda pliktområdet och spelförbudszonen har störande inverkan på stans eller sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 3. Grusfyllda dräneringssträngar.
 4. b) Oflyttbara tillverkade föremål

Avståndsmarkeringar (50, 100m, 150m eller 200m) till mitten av green.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 Tillfälliga Lokala Regler – Valley Course

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller 2 slags plikt i slagspel)

 Banmarkering

Allt Elstängsel markerar gränsen till en spelförbudszon som är en del av ett rött pliktområde. Gränsen definieras av stolparnas bansidekant i marknivå. Endast vissa av stolparna är markerade med rödgrön topp, definitionen gäller dock alla elstängselstolpar.

 Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner

Där droppzoner är markerade för MUA (hål 3) får spelaren, som ett ytterligare alternativ, ta lättnad i droppzonen utan plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll som droppas måste stanna i droppzonen.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)

1.      Omarkerade nakna jordområden inom Elstängslen utgör i sin helhet ett MUA-område.

 1. Spelförbudszoner (MUA)
  1. Nysådda områden är i sin helhet spelförbudszoner i onormala banförhållanden. Lättnad måste tas enligt regel 16.1
 1. Lägesförbättring ett Scorekort på Fairway

När någon del av en spelares boll vidrör någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett Scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 1. Lägesförbättring ett Scorekort på omarkerade nytorvade områden på spelfältet

När någon del av en spelares boll ligger i eller vidrör någon del av torvskarvar på spelfältet får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde. Denna lättnad gäller ej spelarens stans:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Visa mindre

Hills Course 18 hål

Slopetabell herr hittar du här.
Slopetabell dam hittar du här.

 

Valley Course 12 hål

Slopetabell herr hittar du här.
Slopetabell dam hittar du här.

 

 

 

Hills Course 18 hål

Slopetabell herr hittar du här.
Slopetabell dam hittar du här.

 

Valley Course 12 hål

Slopetabell herr hittar du här.
Slopetabell dam hittar du här.

 

 

 

Visa mindre

För att din upplevelse av Hills ska vara den bästa möjliga använder vi oss av ett teemärkningssystem som kallas Hektometer. Färgkulorna på tee är ersatta med en sifferförkortning som presenterar banans totala längd från 41 upp till 64. Om du väljer att spela exempelvis tee 54 så spelas banan över ca 5400 meter. Tänk alltså inte röd-vit-gul längre, utan anpassa banan efter din dagsform Är du tveksam kring vilken tee som passar dig bäst, rådfråga oss i receptionen.

Har du en känsla för hur långt du slår ditt utslag? Då kan du enkelt välja tee enligt det nya systemet. Om du till exempel slår ut minst 200 meter väljer du att slå ut från tee 54.

VÅRA REKOMMENDATIONER
Tee 41 = min 100 meter (hcp dam 30-54, hcp herr -54)
Tee 45 = min 120 meter (hcp dam 8-36, hcp herr 36-54)
Tee 50 = min 180 meter (hcp dam +4.5-10, hcp herr 25-36)
Tee 54 = min 200 meter (hcp dam elit, hcp herr 0.0-24)
Tee 58 = min 240 meter (hcp dam elit, hcp herr +3.5-9)
Tee 62 = min 260 meter (hcp dam elit, hcp herr elit)
Tee 64 = min 260 meter (hcp dam elit, hcp herr elit)

MÅTT PÅ BANAN
På Hills har vi valt att placera ut avståndsmarkeringar på fairway som anger exakta mått till flaggan på 100, 150 och 200 meters avstånd. Det betyder att du får rätt information om var flaggan står och behöver inte räkna ut avståndet från mitten av green till flaggan. Vår personal placerar ut markeringarna varje dag med samma precision som de utför allt annat arbete hos Hills.

För att din upplevelse av Hills ska vara den bästa möjliga använder vi oss av ett teemärkningssystem som kallas Hektometer. Färgkulorna på tee är ersatta med en sifferförkortning som presenterar banans totala längd från 41 upp till 64. Om du väljer att spela exempelvis tee 54 så spelas banan över ca 5400 meter. Tänk alltså inte röd-vit-gul längre, utan anpassa banan efter din dagsform Är du tveksam kring vilken tee som passar dig bäst, rådfråga oss i receptionen.

Har du en känsla för hur långt du slår ditt utslag? Då kan du enkelt välja tee enligt det nya systemet. Om du till exempel slår ut minst 200 meter väljer du att slå ut från tee 54.

VÅRA REKOMMENDATIONER
Tee 41 = min 100 meter (hcp dam 30-54, hcp herr -54)
Tee 45 = min 120 meter (hcp dam 8-36, hcp herr 36-54)
Tee 50 = min 180 meter (hcp dam +4.5-10, hcp herr 25-36)
Tee 54 = min 200 meter (hcp dam elit, hcp herr 0.0-24)
Tee 58 = min 240 meter (hcp dam elit, hcp herr +3.5-9)
Tee 62 = min 260 meter (hcp dam elit, hcp herr elit)
Tee 64 = min 260 meter (hcp dam elit, hcp herr elit)

MÅTT PÅ BANAN
På Hills har vi valt att placera ut avståndsmarkeringar på fairway som anger exakta mått till flaggan på 100, 150 och 200 meters avstånd. Det betyder att du får rätt information om var flaggan står och behöver inte räkna ut avståndet från mitten av green till flaggan. Vår personal placerar ut markeringarna varje dag med samma precision som de utför allt annat arbete hos Hills.

Visa mindre

För att göra det möjligt att ge dig som spelar Hills ”Sveriges bästa golfupplevelse”, så måste vi hjälpas åt. Utan golfarens kunskap och golfvett och etikett, är det en mycket svår uppgift att hela tiden lyckas prestera en golfbana i toppskick. Tre av de viktigaste sakerna du måste kunna som golfare när du spelar Hills, och alla andra banor är att laga nedslagsmärket, återplacera din torva/sanda och kratta en bunker på rätt sätt.

LAGA DITT (OCH ANDRAS) NEDSLAGSMÄRKEN

ÅTERPLACERA DIN TORVA

KRATTA BUNKERN PÅ RÄTT SÄTT

För att göra det möjligt att ge dig som spelar Hills ”Sveriges bästa golfupplevelse”, så måste vi hjälpas åt. Utan golfarens kunskap och golfvett och etikett, är det en mycket svår uppgift att hela tiden lyckas prestera en golfbana i toppskick. Tre av de viktigaste sakerna du måste kunna som golfare när du spelar Hills, och alla andra banor är att laga nedslagsmärket, återplacera din torva/sanda och kratta en bunker på rätt sätt.

LAGA DITT (OCH ANDRAS) NEDSLAGSMÄRKEN

ÅTERPLACERA DIN TORVA

KRATTA BUNKERN PÅ RÄTT SÄTT

Visa mindre

En runda på Hills Course ska ta i genomsnitt 4 tim 20 min, uppdelat på 2 tim 20 min första nio och 2 timmar sista nio.

I denna tid finns utrymme för en 10-minuters fika vid Halfway House.

Använder du golfbil får du hjälp att hålla speltempot via GPS-systemet.

Går du banan till fots är vi tacksamma om du håller koll på tiden manuellt.

Vi uppmuntrar till bra golfetikett och ser därför gärna att du släpper igenom en snabbare boll, om så är lämpligt.

En runda på Hills Course ska ta i genomsnitt 4 tim 20 min, uppdelat på 2 tim 20 min första nio och 2 timmar sista nio.

I denna tid finns utrymme för en 10-minuters fika vid Halfway House.

Använder du golfbil får du hjälp att hålla speltempot via GPS-systemet.

Går du banan till fots är vi tacksamma om du håller koll på tiden manuellt.

Vi uppmuntrar till bra golfetikett och ser därför gärna att du släpper igenom en snabbare boll, om så är lämpligt.

Visa mindre

VAGNAR
I Hills reception kan du hyra vagn till din runda, vi har både vanliga och eldrivna vagnar.

GOLFBIL
På Hills finns Sveriges största golfbilsflotta, vi har drygt 60 bilar som rullar kontinuerligt. Du bokar golfbil samtidigt som du bokar din startid, via appen Sweetspot eller vår hemsida. Att hyra golfbil kostar 500 kr för 18 hål på Hills Course och 300 kr för 12 hål på Valley Course.

Du som är medlem har 25% – 40% rabatt på golfbilshyra, beroende på vilket medlemskap du har. Till medlemmar som spelar en fadderrunda med en junior ger vi ett prisavdrag om 50%. Medlemmar kan även köpa ett årskort för golfbilshyra för 9.400 kronor per säsong. Årskortet ska visas upp i receptionen vid uthämtning av bilnyckel. Notera att bilen finns tillgänglig för medlemmen i närhet till bokade starttiden.

REGLER FÖR GOLFBIL PÅ HILLS 
Alla bilar och nycklar är numrerade, och du väljer den bil vars nummer matchar din nyckel.
Följ alltid anvisningsskyltarna för golfbilar ute på banan.
Använd vägarna i största möjliga mån, ta hänsyn till vädret och banans skick.
Förbjudet att köra i högruffen, på tees och på foregreens.
Lämna bilen där du hämtade den och var vänlig och rensa den från skräp.
Nyckeln återlämnas i receptionen, i restaurangen eller i brevlådan bredvid entrén till klubbhuset. Nyckel som ej återlämnats efter rundan (vid mörkrets inbrott den aktuella hyrdagen), debiteras med 500kr.

Allmänna regler för att få hyra och framföra golfbil. Tänk på att golfbilarna är klassade som fordon och att allmänna regler gäller (se nedan).

§ 1. VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

VAGNAR
I Hills reception kan du hyra vagn till din runda, vi har både vanliga och eldrivna vagnar.

GOLFBIL
På Hills finns Sveriges största golfbilsflotta, vi har drygt 60 bilar som rullar kontinuerligt. Du bokar golfbil samtidigt som du bokar din startid, via appen Sweetspot eller vår hemsida. Att hyra golfbil kostar 500 kr för 18 hål på Hills Course och 300 kr för 12 hål på Valley Course.

Du som är medlem har 25% – 40% rabatt på golfbilshyra, beroende på vilket medlemskap du har. Till medlemmar som spelar en fadderrunda med en junior ger vi ett prisavdrag om 50%. Medlemmar kan även köpa ett årskort för golfbilshyra för 9.400 kronor per säsong. Årskortet ska visas upp i receptionen vid uthämtning av bilnyckel. Notera att bilen finns tillgänglig för medlemmen i närhet till bokade starttiden.

REGLER FÖR GOLFBIL PÅ HILLS 
Alla bilar och nycklar är numrerade, och du väljer den bil vars nummer matchar din nyckel.
Följ alltid anvisningsskyltarna för golfbilar ute på banan.
Använd vägarna i största möjliga mån, ta hänsyn till vädret och banans skick.
Förbjudet att köra i högruffen, på tees och på foregreens.
Lämna bilen där du hämtade den och var vänlig och rensa den från skräp.
Nyckeln återlämnas i receptionen, i restaurangen eller i brevlådan bredvid entrén till klubbhuset. Nyckel som ej återlämnats efter rundan (vid mörkrets inbrott den aktuella hyrdagen), debiteras med 500kr.

Allmänna regler för att få hyra och framföra golfbil. Tänk på att golfbilarna är klassade som fordon och att allmänna regler gäller (se nedan).

§ 1. VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

Visa mindre

KLUBBREPARATIONER
Vi erbjuder greppbyten, lie/loft ändringar och enklare klubbreparationer/skaftbyten. Vid omgreppning så är din klubbor oftast klara inom 24h.
Lämna dina klubbor till Hugo eller i receptionen.
Kontakt 073-472 26 14
Greppbyten järn/Mw: Från 120-200:-. Olika typer finns att se och känna i receptionen.

PUTTER FITTING & ANALYS
Vi jobbar med Capto

TITLEIST CUSTOMFITTING
Nu har du chansen att boka ditt eget personliga testtilfälle av det allra senaste från Titleist. Hills Golfacademy erbjuder utprovning av klubbor, och vid vissa tillfällen även utbildning kring klubbor och material.

Vi gör custom fitting med Titleist klubbor och jobbar med alla kunder från nybörjare till tourspelare.

Övriga tider boka din tid genom maila till hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se
Mobil: 073-472 26 14

KLUBBREPARATIONER
Vi erbjuder greppbyten, lie/loft ändringar och enklare klubbreparationer/skaftbyten. Vid omgreppning så är din klubbor oftast klara inom 24h.
Lämna dina klubbor till Hugo eller i receptionen.
Kontakt 073-472 26 14
Greppbyten järn/Mw: Från 120-200:-. Olika typer finns att se och känna i receptionen.

PUTTER FITTING & ANALYS
Vi jobbar med Capto

TITLEIST CUSTOMFITTING
Nu har du chansen att boka ditt eget personliga testtilfälle av det allra senaste från Titleist. Hills Golfacademy erbjuder utprovning av klubbor, och vid vissa tillfällen även utbildning kring klubbor och material.

Vi gör custom fitting med Titleist klubbor och jobbar med alla kunder från nybörjare till tourspelare.

Övriga tider boka din tid genom maila till hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se
Mobil: 073-472 26 14

Visa mindre

Privat golfbil för boende i Hills Villastad
Vi på Hills spenderar mycket tid och resurser på att våra golfbanor ska vara i bästa möjliga kondition. Spelytorna testas hårt under säsongen med uppslagna torvor, nedslagsmärken och slitage från golfbilar. För att skydda gräset på våra mest ömtåliga ytor använder vi oss av ett tracking-system i de golfbilar som vi hyr ut. På så sätt kan vi kontrollera var och när golfbilarna kör på gräset.

Även du som vill köra din egna golfbil på Hills behöver en enhet som kopplas upp till vårt system. En sådan puck fungerar bara med golfbilar av märket EZGO som har litiumbatteri, därför är det endast den golfbilsmodell som är tillåten på Hills. Med pucken kommer golfbilen begränsas till att bara kunna framföras på samma tillåtna områden som gäller för våra uthyrda bilar.

Enheten som installeras i bilen kommunicerar med tracking-systemet via ett abonnemang som kostar 4.000 kr per år. Som alternativ kan man även installera en skärm i bilen som även visar banguiden för varje hål. Kostnaden för skärmen är 6.500 kr per år. Du behöver bara den ena eller den andra. Kostnaden faktureras årsvis och ska vara betald innan du kan använda din golfbil på Hills anläggning.

Tracking-systemet kontrollerar endast hur din golfbil körs på vår anläggning. Utanför vårt område har vi inga begränsningar och du kan självklart använda bilen för att köra mellan ditt hem och Hills.

Privat golfbil för boende i Hills Villastad
Vi på Hills spenderar mycket tid och resurser på att våra golfbanor ska vara i bästa möjliga kondition. Spelytorna testas hårt under säsongen med uppslagna torvor, nedslagsmärken och slitage från golfbilar. För att skydda gräset på våra mest ömtåliga ytor använder vi oss av ett tracking-system i de golfbilar som vi hyr ut. På så sätt kan vi kontrollera var och när golfbilarna kör på gräset.

Även du som vill köra din egna golfbil på Hills behöver en enhet som kopplas upp till vårt system. En sådan puck fungerar bara med golfbilar av märket EZGO som har litiumbatteri, därför är det endast den golfbilsmodell som är tillåten på Hills. Med pucken kommer golfbilen begränsas till att bara kunna framföras på samma tillåtna områden som gäller för våra uthyrda bilar.

Enheten som installeras i bilen kommunicerar med tracking-systemet via ett abonnemang som kostar 4.000 kr per år. Som alternativ kan man även installera en skärm i bilen som även visar banguiden för varje hål. Kostnaden för skärmen är 6.500 kr per år. Du behöver bara den ena eller den andra. Kostnaden faktureras årsvis och ska vara betald innan du kan använda din golfbil på Hills anläggning.

Tracking-systemet kontrollerar endast hur din golfbil körs på vår anläggning. Utanför vårt område har vi inga begränsningar och du kan självklart använda bilen för att köra mellan ditt hem och Hills.

Visa mindre

På Hills finns ca 100 laddplatser för elbilsladdning.

FRÅGOR/SVAR OM ELBILSLADDNING PÅ HILLS

 1. Vilka effektuttag finns? 7kwh (laddhybrider) och 22 kwh (elbilar)
 2. Hur vet jag vilka uttag som är för respektive effekt? Det är skyltat på parkeringsplatsen samt att QR-koden som sitter på stolpen är i guld (22kwh) eller silver (7kwh).
 3. Vad kostar det? Kundrelationen har du med företaget ChargeNode, som levererar systemet åt Hills GSC.
 4. Hur kommer jag igång? Ladda ner appen och följ instruktionerna ovan. Mer information finns också att läsa på ChargeNodes hemsida.
 5. Vilken typ av laddkontakt krävs? Vanlig laddsladd med uttag typ2.
 6. Vem köper jag elen av, Hills eller ChargeNode? Kundrelationen har du med ChargeNode. Hills förser anläggningen med el enligt det avtal vi har med vår elleverantör.
 7. Appen fungerar inte, och min laddning går inte igång.  Kontakta ChargeNode vid frågor. Enklast ringer/mailar du deras kundtjänst via kundkontakt@chargenode.eu, tel. 010-205 10 55

På Hills finns ca 100 laddplatser för elbilsladdning.

FRÅGOR/SVAR OM ELBILSLADDNING PÅ HILLS

 1. Vilka effektuttag finns? 7kwh (laddhybrider) och 22 kwh (elbilar)
 2. Hur vet jag vilka uttag som är för respektive effekt? Det är skyltat på parkeringsplatsen samt att QR-koden som sitter på stolpen är i guld (22kwh) eller silver (7kwh).
 3. Vad kostar det? Kundrelationen har du med företaget ChargeNode, som levererar systemet åt Hills GSC.
 4. Hur kommer jag igång? Ladda ner appen och följ instruktionerna ovan. Mer information finns också att läsa på ChargeNodes hemsida.
 5. Vilken typ av laddkontakt krävs? Vanlig laddsladd med uttag typ2.
 6. Vem köper jag elen av, Hills eller ChargeNode? Kundrelationen har du med ChargeNode. Hills förser anläggningen med el enligt det avtal vi har med vår elleverantör.
 7. Appen fungerar inte, och min laddning går inte igång.  Kontakta ChargeNode vid frågor. Enklast ringer/mailar du deras kundtjänst via kundkontakt@chargenode.eu, tel. 010-205 10 55
Visa mindre

Allt du behöver veta

Greenfee

Gäster är välkomna att boka starttid tidigast 30 dagar före speldagen. Tider bokas och betalas i appen Sweetspot eller via denna länk. På Hills jobbar vi med dynamisk prissättning och priset beror på tidpunkt under säsongen och vilken tid på dagen du vill spela. Juniorer har alltid halva priset på aktuell greenfee.

Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast tre timmar före start. En greenfeebokning måste vara korrekt avbokad senast tre timmar innan starttiden, för att kunna återbetalas.

Vi genomför greenfeekontroller med jämna mellanrum. Vid golfspel utan korrekt betald greenfee eller giltigt medlemskap, debiteras dubbel avgift (gällande greenfee för aktuell starttid x 2). Händelsen rapporteras även till Svenska Golfförbundet samt din hemmaklubb med risk för avstängning.

Bokningsregler partner/medlem

Är du medlem/partner på Hills kan du boka en starttid tidigast 30 dagar i förväg, samt ha upp till fyra tider inbokade samtidigt.

Första timmen varje dag, samt onsdag eftermiddag, är reserverade för medlemmar.

Varje starttid måste ankomstregistreras i Hills reception, alternativt i Sweetspot, senast 20 minuter innan din starttid. Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast tre timmar före start. En icke korrekt avbokad tid debiteras med en ”no-show”-avgift på 500:- som måste vara betald i Sweetspot innan ny tid kan bokas.

Vid golfspel utan giltigt medlemskap som är korrekt för aktuell tid och bana debiteras dubbel avgift (gällande greenfee för aktuell starttid x 2).

Som medlem kan du ta med upp till tre gäster, måndag – söndag, förutsatt att du själv spelar i bollen. Gästrabatten blir då 10-30%  (beroende på medlemsskap) på gällande greenfeepris. Du som medlem är ansvarig för att dina gäster har erlagt korrekt greenfee innan spel.

Introduktionskort

Hills välkomnar dig som är innehavare av något av följande introduktionskort och erbjuder fritt* spel en gång per år.

 • SGF Nordic Golf Union
 • GAF Golf Administratörernas Förening
 • SGA Swedish Greenkeepers Association
 • PGA Professional Golfers Association
 • SGF Utmärkelser som guld, elit, silver

Hills följer Svenska Golfförbundets policy för användande av introduktionskort. Hills policy medger spel på ovan nämnda kort med reservation för att endast ett kort per dag medges och beroende på bokningsläget för dagen. Kortet kan användas en gång per år.

* En förutsättning för fritt eller rabatterat spel med introduktionskort är att innehavaren i god tid föranmäler sitt besök.

Lokala/tillfälliga regler
Lokala Regler 2024 – Hills Course
Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering              Betyder                                      Regel
Vit                                       Out of bounds                                       18
Röd                                     Rött pliktområde                                  17
Gul                                      Gult pliktområde                                  17
Blå                                     Onormalt banförhållande                    16
Vit linje                            Onormalt banförhållande                     16
Markering m grön topp        Spelförbudszon                                2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Banans gräns definieras av bansidans kant i marknivå av staketstolpar tillhörande elstängsel som omger banan. Elstängslet är i sin helhet ett Föremål för banans gräns. (Elstängslet är inte strömförande under dagtid)
 2. Vid spel av hål 9 är en boll som stannar på fairway på hål 18 out of bounds.
 3. Vid spel på hål 18 är en boll som stannar på fairway på hål 1 out of bounds.

 Pliktområden (Regel 17)

 1. Pliktområden i anslutning till asfalterade vägar.

När ett pliktområde gränsar till en asfalterad väg, identifieras pliktområdet av röda pinnar och/eller röda streck på asfalten, och pliktområdet gräns definieras av vägens yttersta asfaltskant mot pliktområdet.

 1. De röda pliktområdena till höger om vägen på hål 1 och 3 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 2. Det röda pliktområdet vid green på hål 6 är oändligt
 3. Gränsen till pliktområdet på hål 10 definieras av palissadens kant mot green/fairway.
 4. Det röda pliktområdet till vänster om vägen på hål 12 och 14 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 5. Det röda pliktområdet till vänster och bakom green på hål 16 sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of bounds.
 6. Samtliga broar över pliktområden ligger i sin helhet i pliktområdet.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner

Om en boll är i något av följande pliktområden inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad i respektive angiven droppzon (DZ). I båda fallen med ett slags plikt. DZ är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 1. Det gula pliktområdet till vänster vid spel av hål 5. DZ ligger till höger framför tee 41.
 2. Det röda pliktområdet till vänster vid spel av hål 9. DZ ligger kort fairway.
 3. Det röda pliktområdet vid spel av hål 10. DZ ligger vid vägen kort tee.

 Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)
1.      Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten,              vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
2.      Grusfyllda dräneringssträngar.
3.       Myrstackar

 1. b) Regel 16.3 är modifierad på följande sätt:
  Störande inverkan föreligger inte om skador förorsakade av vildsvin bara ger störande inverkan på stansen.

Integrerade föremål

 1. Bunkerunderlag av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Tillfälliga Lokala Regler

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner
 2. Hål 16. Om en boll är i det röda pliktområdet kort fairway på hål 16 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad i droppzon (DZ) vid tee 41. I båda fallen med ett slags plikt. DZ är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
  (övriga DZ framgår av LR)
 1. Lägesförbättring en klubblängd på fairway

När någon del av en spelares boll vidrör någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Lokala Regler 2024 – Valley Course

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering                      Betyder                         Regel
Vit                                                 Out of bounds                    18
Röd                                               Rött pliktområde               17
Gul                                                Gult pliktområde                17
Blå                                                Onormalt banförhållande  16
Vit linje                                       Onormalt banförhållande   16
Markering m grön topp           Spelförbudszon                     2

Pliktområden (Regel 17)
Följande röda pliktområden som bara är definierade på en sida är oändliga.

 1. Höger om fairway på hål 2 samt bortom green
 2. Vänster sida på hål 4 fram till vägbron
 3. Höger sida om green längs diket på hål 5
 4. Vänster sida på hål 7 från vägbron fram till green
 5. Bortom green på hål 10 och hål 11

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. a) Droppzon
  Om en boll är i det röda pliktområdet till höger om tee Fronthål 2, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen, matta belägen före tee Front. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. b) Boll träffar upphöjd ledningstråd
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 4 eller 10 måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.
 3. c) Spelförbudszon (viltstängsel)

Områden inom de röda pliktområdena markerade med viltstängsel (röda stolpar med grön topp ) är spelförbudszoner. Staketstolparnas inre sida mot banan definierar gränsen. Spelförbudszoner markerade med viltstängsel är oändliga. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet eller denna har störande inverkan på stans eller sving får boll som ligger i pliktområdet inte spelas som den ligger och lättnad måste tas enligt Regel 17.1e.

Om en boll ligger utanför det röda pliktområdet och spelförbudszonen har störande inverkan på stans eller sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 3. Grusfyllda dräneringssträngar.
 4. b) Oflyttbara tillverkade föremål

Avståndsmarkeringar (50, 100m, 150m eller 200m) till mitten av green.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 Tillfälliga Lokala Regler – Valley Course

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller 2 slags plikt i slagspel)

 Banmarkering

Allt Elstängsel markerar gränsen till en spelförbudszon som är en del av ett rött pliktområde. Gränsen definieras av stolparnas bansidekant i marknivå. Endast vissa av stolparna är markerade med rödgrön topp, definitionen gäller dock alla elstängselstolpar.

 Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzoner

Där droppzoner är markerade för MUA (hål 3) får spelaren, som ett ytterligare alternativ, ta lättnad i droppzonen utan plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll som droppas måste stanna i droppzonen.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)

1.      Omarkerade nakna jordområden inom Elstängslen utgör i sin helhet ett MUA-område.

 1. Spelförbudszoner (MUA)
  1. Nysådda områden är i sin helhet spelförbudszoner i onormala banförhållanden. Lättnad måste tas enligt regel 16.1
 1. Lägesförbättring ett Scorekort på Fairway

När någon del av en spelares boll vidrör någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett Scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 1. Lägesförbättring ett Scorekort på omarkerade nytorvade områden på spelfältet

När någon del av en spelares boll ligger i eller vidrör någon del av torvskarvar på spelfältet får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde. Denna lättnad gäller ej spelarens stans:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Slopetabell

Hills Course 18 hål

Slopetabell herr hittar du här.
Slopetabell dam hittar du här.

 

Valley Course 12 hål

Slopetabell herr hittar du här.
Slopetabell dam hittar du här.

 

 

 

Välj rätt tee

För att din upplevelse av Hills ska vara den bästa möjliga använder vi oss av ett teemärkningssystem som kallas Hektometer. Färgkulorna på tee är ersatta med en sifferförkortning som presenterar banans totala längd från 41 upp till 64. Om du väljer att spela exempelvis tee 54 så spelas banan över ca 5400 meter. Tänk alltså inte röd-vit-gul längre, utan anpassa banan efter din dagsform Är du tveksam kring vilken tee som passar dig bäst, rådfråga oss i receptionen.

Har du en känsla för hur långt du slår ditt utslag? Då kan du enkelt välja tee enligt det nya systemet. Om du till exempel slår ut minst 200 meter väljer du att slå ut från tee 54.

VÅRA REKOMMENDATIONER
Tee 41 = min 100 meter (hcp dam 30-54, hcp herr -54)
Tee 45 = min 120 meter (hcp dam 8-36, hcp herr 36-54)
Tee 50 = min 180 meter (hcp dam +4.5-10, hcp herr 25-36)
Tee 54 = min 200 meter (hcp dam elit, hcp herr 0.0-24)
Tee 58 = min 240 meter (hcp dam elit, hcp herr +3.5-9)
Tee 62 = min 260 meter (hcp dam elit, hcp herr elit)
Tee 64 = min 260 meter (hcp dam elit, hcp herr elit)

MÅTT PÅ BANAN
På Hills har vi valt att placera ut avståndsmarkeringar på fairway som anger exakta mått till flaggan på 100, 150 och 200 meters avstånd. Det betyder att du får rätt information om var flaggan står och behöver inte räkna ut avståndet från mitten av green till flaggan. Vår personal placerar ut markeringarna varje dag med samma precision som de utför allt annat arbete hos Hills.

Golfvett

För att göra det möjligt att ge dig som spelar Hills ”Sveriges bästa golfupplevelse”, så måste vi hjälpas åt. Utan golfarens kunskap och golfvett och etikett, är det en mycket svår uppgift att hela tiden lyckas prestera en golfbana i toppskick. Tre av de viktigaste sakerna du måste kunna som golfare när du spelar Hills, och alla andra banor är att laga nedslagsmärket, återplacera din torva/sanda och kratta en bunker på rätt sätt.

LAGA DITT (OCH ANDRAS) NEDSLAGSMÄRKEN

ÅTERPLACERA DIN TORVA

KRATTA BUNKERN PÅ RÄTT SÄTT

Speltempo

En runda på Hills Course ska ta i genomsnitt 4 tim 20 min, uppdelat på 2 tim 20 min första nio och 2 timmar sista nio.

I denna tid finns utrymme för en 10-minuters fika vid Halfway House.

Använder du golfbil får du hjälp att hålla speltempot via GPS-systemet.

Går du banan till fots är vi tacksamma om du håller koll på tiden manuellt.

Vi uppmuntrar till bra golfetikett och ser därför gärna att du släpper igenom en snabbare boll, om så är lämpligt.

Hyra av vagn och golfbil

VAGNAR
I Hills reception kan du hyra vagn till din runda, vi har både vanliga och eldrivna vagnar.

GOLFBIL
På Hills finns Sveriges största golfbilsflotta, vi har drygt 60 bilar som rullar kontinuerligt. Du bokar golfbil samtidigt som du bokar din startid, via appen Sweetspot eller vår hemsida. Att hyra golfbil kostar 500 kr för 18 hål på Hills Course och 300 kr för 12 hål på Valley Course.

Du som är medlem har 25% – 40% rabatt på golfbilshyra, beroende på vilket medlemskap du har. Till medlemmar som spelar en fadderrunda med en junior ger vi ett prisavdrag om 50%. Medlemmar kan även köpa ett årskort för golfbilshyra för 9.400 kronor per säsong. Årskortet ska visas upp i receptionen vid uthämtning av bilnyckel. Notera att bilen finns tillgänglig för medlemmen i närhet till bokade starttiden.

REGLER FÖR GOLFBIL PÅ HILLS 
Alla bilar och nycklar är numrerade, och du väljer den bil vars nummer matchar din nyckel.
Följ alltid anvisningsskyltarna för golfbilar ute på banan.
Använd vägarna i största möjliga mån, ta hänsyn till vädret och banans skick.
Förbjudet att köra i högruffen, på tees och på foregreens.
Lämna bilen där du hämtade den och var vänlig och rensa den från skräp.
Nyckeln återlämnas i receptionen, i restaurangen eller i brevlådan bredvid entrén till klubbhuset. Nyckel som ej återlämnats efter rundan (vid mörkrets inbrott den aktuella hyrdagen), debiteras med 500kr.

Allmänna regler för att få hyra och framföra golfbil. Tänk på att golfbilarna är klassade som fordon och att allmänna regler gäller (se nedan).

§ 1. VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

Clubfitting, greppbyten, verkstad

KLUBBREPARATIONER
Vi erbjuder greppbyten, lie/loft ändringar och enklare klubbreparationer/skaftbyten. Vid omgreppning så är din klubbor oftast klara inom 24h.
Lämna dina klubbor till Hugo eller i receptionen.
Kontakt 073-472 26 14
Greppbyten järn/Mw: Från 120-200:-. Olika typer finns att se och känna i receptionen.

PUTTER FITTING & ANALYS
Vi jobbar med Capto

TITLEIST CUSTOMFITTING
Nu har du chansen att boka ditt eget personliga testtilfälle av det allra senaste från Titleist. Hills Golfacademy erbjuder utprovning av klubbor, och vid vissa tillfällen även utbildning kring klubbor och material.

Vi gör custom fitting med Titleist klubbor och jobbar med alla kunder från nybörjare till tourspelare.

Övriga tider boka din tid genom maila till hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se
Mobil: 073-472 26 14

Privat golfbil

Privat golfbil för boende i Hills Villastad
Vi på Hills spenderar mycket tid och resurser på att våra golfbanor ska vara i bästa möjliga kondition. Spelytorna testas hårt under säsongen med uppslagna torvor, nedslagsmärken och slitage från golfbilar. För att skydda gräset på våra mest ömtåliga ytor använder vi oss av ett tracking-system i de golfbilar som vi hyr ut. På så sätt kan vi kontrollera var och när golfbilarna kör på gräset.

Även du som vill köra din egna golfbil på Hills behöver en enhet som kopplas upp till vårt system. En sådan puck fungerar bara med golfbilar av märket EZGO som har litiumbatteri, därför är det endast den golfbilsmodell som är tillåten på Hills. Med pucken kommer golfbilen begränsas till att bara kunna framföras på samma tillåtna områden som gäller för våra uthyrda bilar.

Enheten som installeras i bilen kommunicerar med tracking-systemet via ett abonnemang som kostar 4.000 kr per år. Som alternativ kan man även installera en skärm i bilen som även visar banguiden för varje hål. Kostnaden för skärmen är 6.500 kr per år. Du behöver bara den ena eller den andra. Kostnaden faktureras årsvis och ska vara betald innan du kan använda din golfbil på Hills anläggning.

Tracking-systemet kontrollerar endast hur din golfbil körs på vår anläggning. Utanför vårt område har vi inga begränsningar och du kan självklart använda bilen för att köra mellan ditt hem och Hills.

Elbilsladdning

På Hills finns ca 100 laddplatser för elbilsladdning.

FRÅGOR/SVAR OM ELBILSLADDNING PÅ HILLS

 1. Vilka effektuttag finns? 7kwh (laddhybrider) och 22 kwh (elbilar)
 2. Hur vet jag vilka uttag som är för respektive effekt? Det är skyltat på parkeringsplatsen samt att QR-koden som sitter på stolpen är i guld (22kwh) eller silver (7kwh).
 3. Vad kostar det? Kundrelationen har du med företaget ChargeNode, som levererar systemet åt Hills GSC.
 4. Hur kommer jag igång? Ladda ner appen och följ instruktionerna ovan. Mer information finns också att läsa på ChargeNodes hemsida.
 5. Vilken typ av laddkontakt krävs? Vanlig laddsladd med uttag typ2.
 6. Vem köper jag elen av, Hills eller ChargeNode? Kundrelationen har du med ChargeNode. Hills förser anläggningen med el enligt det avtal vi har med vår elleverantör.
 7. Appen fungerar inte, och min laddning går inte igång.  Kontakta ChargeNode vid frågor. Enklast ringer/mailar du deras kundtjänst via kundkontakt@chargenode.eu, tel. 010-205 10 55

GOLFTRÄNARE

Vilka är vi?

Hugo Erlandsson

PGA Professional Ansvarig Hills Golf Academy

Läs mer

Hugo är Hills senaste tillskott till golftränar-teamet. Han kommer från 2024 kliva in som ansvarig för träningsverksamheten på Hills. Hugo kommer under året att erbjuda lektioner, gruppträning samt flera temakurser för er medlemmar. Med ett brinnande intresse för golfteknik och utrustning ser vi framemot att ta del av dina kunskaper och utveckla alla från nybörjare till elitspelare på Hills.

hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se

0734-722614

Sara Djos

PGA Professional

Läs mer

Sara är golfproffset som utbildade sig till PGA-tränare. När du tränas av Sara kommer du säkert att stifta närkontakt med din rörlighet, styrka och balans. Sara är trygg och inlyssnande, och har en förmåga att utveckla alla behov, från nybörjarens till elitspelarens.

sara.djos@hillsgolfclub.se

0768-396491

Joel Sjöholm

PGA Qualified Trainee

Läs mer

Joel är Europatour-spelaren som även är PGA-tränare. Med Joel får du både en aktiv spelare på högsta nivå och en erfaren tränare som gillar att lägga extra fokus vid tekniken. Han tränar golfare på alla nivåer.

joel.sjoholm@hillsgolfclub.se

070-7695871

Bli bättre, en sving i taget.

Privatlektioner

Privatlektioner bokar du enklast via bokningsportalen på denna sida, alternativt via telefon/sms eller mail till någon av tränarna.
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor.

Bokningsportal
För att logga in, använd samma uppgifter som på Min Golf, dvs golfid och lösenord. Avbokning av en lektion måste ske senast 24 timmar i förväg.

1-2 person
50 min – 950kr

3-4 personer
50 min – 1.300kr

5-8 personer
Per timme – 1.500kr

Hugo Erlandsson hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se
Joel Sjöholm joel.sjoholm@hillsgolfclub.se
Sara Djos sara.djos@hillsgolfclub.se

Close accordion Open accordion
Kurser

Vårens kurser

Närspelskurs
Lördag 1 Juni
Denna kurs vänder sig till dig som vill jobba med dina grunder i närspelet och bli ännu bättre runt green.
Vi kommer jobba med chip & pitch vad gör vi för skillnader på dem olika slagen i tekniken samt utförandet.
Vi avslutar med bunker, där vi på ett lätt och effektivt sätt kan få fler bollar närmare flaggan från bunkern.
Till Anmälan

Dam/Tjej dag med träning och coachning på bana
Torsdag 6 Juni 09:00-15.00 Anmälan

Anmälan sker på länken Anmälan efter önskar kurs. Annars kan du anmäla dig direkt via Proplanner.
Vid frågor maila hugo@hillsgolfclub.se

 

Close accordion Open accordion
Lektionspaket

Small – 3x50min 2800kr
Medium – 5x50min 4500kr
Large – 10x50min 8500kr

2-3 personer 3x50min – 3.300kr

Close accordion Open accordion
Spellektion 6-9 hål

Spellektion är coaching på golfbanan med spelstrategi och feedback på hur du kan utveckla din golf på bästa sätt (ca 2tim)
1 person 1.900kr
2-3 personer 2.500kr
Greenfee för icke medlem: 350kr för 9 hål.
Greenfee inklusive golfbil: 500kr

Close accordion Open accordion
Utvecklingspaket Premium med Hugo

Vårt mest omfattande upplägg som riktar sig till dig med hög ambition och som vill utveckla din golf över tid. Här går vi på djupet in i alla moment i spelet för att nå en maximal prestation utifrån dina förutsättningar.
Processen startar med en spel screening på banan över 9 hål.
Där vi skapar en uppfattning om hur spelet ser ut idag och vad vi vill uppnå över tid.
Nästa steg i processen blir en fysiskt screening i gymmet där vi skräddarsyr ett träningsprogram efter dina förutsättningar.
Vi genomför sedan en analys av din sving och övriga moment i spelet, puttning, närspel & spelstrategi.
Utifrån analysen skapar vi en individuell handlingsplan för din golf och genom regelbundna lektioner under säsongen kan du göra en bestående förändring och ta din golf till nästa nivå!
Priset för Utvecklingspaket Premium är 10 000 kr.

I paketet ingår, 
Fysisk screening med efterföljande träningsprogram.
10 x 50 minuter individuella lektioner på olika moment i spelet.
3 x 9 hål spel med coachning på banan.

Paketet köps genom att kontakta Hugo via,
Hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se

Close accordion Open accordion
Nybörjarkurs ink medlemskap 2024

Nu erbjuder vi på Hills Golf & Sports Club nybörjarkurs för dig som vill börja spela golf.
Nybörjarkurs ink medlemskap i Hills Golf & Sports Club
Senior 4.495 kr
Junior 2.245 kr födda 2003 eller tidigare

I kursavgiften ingår,

 • Nybörjarutbildning över 8 h med PGA tränare
 • Medlemskap Hills Golf & Sports Club
 • 12 rondor golf på Valley Course
 • Rangekort laddar med 250 kr
 • Fria rangebollar under kursdagarna
 • Möjlighet att låna utrustning under kursdagen

Kursdatum 
8 Juni & 9 Juni
9.00-13.00

Kurser är förlagd över lördag & söndag 4 timmar respektive dag, vi kommer under kursdagarna ge er en grund utbildning i golfens alla konster. Vi kommer jobba med olika typer av golfslag ge er utbildning i golfvett & etikett samt regel vandring på golfbanan för att ni ska känna er trygga och fortsätta spela och träna på egen hand.

Anmälan sker via mail till,
hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se

Close accordion Open accordion
Premium Fitting Events med Titleist

Tillsammans med vår klubbleverantör och partner Titleist genomför vi flertalet premium event för er medlemmar på Hills.
Vid varje event bokar du din personliga utprovning på 60 minuter för bästa möjliga genomförande av utprovningen.

Datum och tider,
Fler datum presenteras inom kort.

För att boka din utprovning, Boka här!

File:Titleist logo.svg - Wikipedia

Close accordion Open accordion
Custom Fitting

Vi genomför Custom-Fitting med ett brett sortiment från Titleist.
På Hills i den dagliga verksamheten erbjuder vi fittings på följande,

 • Woods TSR Serien
 • Järn T-Serien
 • Wedgar SM10

Samtliga utprovningar göra av vår tränare Hugo.
För att boka Custom-Fitting lektion kontakta,
Hugo Erlandsson
hugo.erlandsson@hillsgolfclub.se
073-472 26 14

Close accordion Open accordion

Betalning görs i Hills reception innan lektionen börjar eller via Swish 123 399 6865 (Hills AB).

Close accordion Open accordion

Hills Course

Historien bakom

Hills Course med sina 18 vackra hål invigdes 2005 och väckte då uppmärksamhet, dels för sin avancerade och nytänkande bandesign, dels för detaljarbetet. Stor energi och kunskap hade lagts ned på teknik, som dränering och bevattning, och underlaget. Banan fick snabbt rykte om sig att vara en utmaning med högklassig risk-reward och har sedan starten lockat spelare från hela världen. Arthur Hills och Steve Forrest stod för ursprungsdesignen, banan har sedan dess förädlats av Johan Edfors, golfproffs och delägare. Klubben har bl a varit värd för Europatourtävlingarna Nordea Masters 2018, och Scandinavian Invitation 2019.