Brand i maskinhall

Fredag den 23 september drabbades vi av en brand i vår stora maskinhall där vi förvarar alla våra maskiner och utrustning för banskötsel. Ingen person kom, lyckligtvis, till skada men trots att räddningstjänsten var snabbt på plats blev skadegörelsen omfattande på både maskiner och fastighet.

Vi kommer hålla banan öppen som vanligt under resten av säsongen men på grund av brandens omfattning innebär det, just nu, en viss osäkerhet om vi kommer ha möjlighet att hålla banan i det optimala skick som vi normalt har.

Vi hoppas på allas förståelse för detta med tanke på vad som hänt.

Vi vill dock betona att banan är i mycket fint skick och vår absoluta målsättning är att ni knappt ska märka av att vi haft en brand.  

I skrivande stund pågår utredning av händelsen med försäkringsbolaget om vad som kan ha hänt och hur vi går vidare framåt.

Med vänlig hälsning


Hills Golf & Sports Club