Det händer mycket på Valley Course

Vi spelar för tillfället på 9 av de tänkta 12 hålen på Valley Course och hoppas kunna öppna de sista tre hålen innan midsommar. På hål 1 återstår det att spela från ordinarie tees. Dessa ytor ska torvas med färdigt gräs som kommer under nästa vecka och kan kort därpå tas i bruk under vissa dagar. Tanken var att lägga hybridgräs på de nybyggda teeytorna men p.g.a. förseningar i byggnationen har vi valt att torva dessa ytor med färdigt gräs.

Hål 3 är det hål som vi har mest arbete kvar att färdigställa innan start. Där behövs området innan green, en bunker och tees färdigställas. Eventuellt kommer vi spela hålet från en provisorisk matta under de första veckorna för att ge de nya gräsytorna chans att växa till.

Hål 6 och 7 ligger närmast i tur att öppnas men innan dess ska vi lägga ny fairway närmast green och bygga färdig greenbunkern. Vi planerar också för en sprut-sådd i ruffen innan öppning.

Hål 8 bygger vi ny tee som färdigställs i månadsskiftet maj/juni.

Under vinter har vi också jobbat med bevattningsanläggningen på Valley Course och har tyvärr fortfarande svårigheter med att få ut vatten till alla spelytor. Denna utmaning hoppas vi få ordning på under denna och nästa vecka så vi kan fortsätta utveckla gräs-kvalitén på alla spelytor.

På måndag den 22:a maj ska vi asfaltera vissa ytor, bland annat backen på hål 1 och 12. Vi får denna dag gå runt astfalteringen men vi hoppas ni har överseende med det.

Vi kommer som sagt att kompensera de golfare som når sitt max-tak på Valley Course till följd av att vi inte öppnat alla 12 hål direkt. De berörda golfarna kommer vid uppnått max att få extra starttider i relation till hur länge hålen varit stängda.