Rangen stängd för plockning av pluggade bollar kl. 09.00 – 11.00