Banuppdatering

Under våren har vi jobbat hårt med att få i gång tillväxten på banorna. En blöt höst och kall vinter gav oss inte särskilt bra förutsättningar, men på Valley Course fick vi ändå en relativt bra start och spelytorna har kommit i gång bra. På Hills Course har vi haft en större utmaning. Arbetet som gjordes med hålpipning gjorde detta år mer skada än nytta. På grund av det blöta vädret kunde vi inte plocka bort hålpluggarna tillräckligt snabbt och vi fick fläckar med dött gräs på fairways. När värmen sedan kom i maj kunde vi inte gödsla i den mängd vi önskat eftersom bevattningsanläggningen skadats. Turligt nog för banans tillväxt har vi under juni fått en hel del nederbörd som gjorde att gödningen av spelytorna nu äntligen kommit i gång på bästa sätt. Så i skrivandes stund så har de flesta ytorna nu växt ihop och greenerna börjar hitta en jämnare fart runt banan.

Som vi berättade om i vårt förra nyhetsbrev har vi en del utmaningar med bevattningsanläggningen då blixten slagit ned i systemet och slagit ut kommunikationen mellan styrenheten och sprinklerna. Att reparera och uppdatera systemet kommer vara mer tidskrävande än vi först uppskattat och vi har därför valt att avvakta med den stora delen av arbetet till senhösten. Vissa delar av bevattningen håller vi på och reparerar tillfälligt så att vi kommer få en tillräckligt bra funktion i systemet de närmaste veckorna. Detta innebär att vi har en hel del uppgrävda högar runt sprinklerna på banan. Vi kommer även komplettera med del flyttbara vattenspridare och handvattning där behoven uppstår.

Du har säkert sett att vi bygger golfbilsväg runt Valley Course för att underlätta transporten för golfare och arbetsmaskiner under spelsäsongen. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt har vi på två ställen behövt korsa fairway. Där har vi lagt ner hybridgräs som över tid kommer bli en naturlig del av spelytan men tåligare för transporter.

I samband med arbetet på vägarna har vi också lagt igen ett par bunkrar. Den vänstra fairwaybunkern på hål 6 läggs igen och området kommer sedan bli en del av fairway vilket gör hålet mer lättspelat. Även fairwaybunkern på hål 10 igenlagd för att öka säkerheten mot vägen och även för att inte straffa ett bra utslag på ett långt hål, där den största utmaningen ändå är runt greenområdet.

Vi har också full aktivitet utanför våra spelytor. På tee-området på Hills nummer 11 börjar vi komma i ordning med asfalterade vägar och bättre växtlighet runtomkring. På denna kulle kommer vi i framtiden se mer svajande gräs än dagens varierade ogräs.

Under veckan arbetar vi även med den nya delen av parkeringsplatsen som ska asfalteras och målas.